Wizualizacja Galerii Wilanów

Zarząd spółki Globe Trade Centre SA poinformował, że jego największy udziałowiec, GTC Real Estate Holdings B.V., spółka zależna Kardan N.V., wykonała wszystkie przysługujące jej w ramach oferty GTC prawa poboru. Kardan zainwestował ok. 28,7 miliona EUR poprzez dokonanie zapisu na ok. 27,75 milionów akcji GTC.

W ramach oferty, GTC oferuje 100 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej 4,45 zł za jedną akcję. Kardan N.V., poprzez GTC Real Estate Holdings B.V., dokonała zapisu na ok. 27,75 miliona akcji, co stanowi ok. 27,75 proc. oferty.

Emisja Akcji Oferowanych jest elementem strategii obniżania zadłużenia GTC. Oferta GTC jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy spółki, uprawnionych do wykonania przysługującego im prawa poboru lub złożenia zapisu dodatkowego.

– W ciągu ostatnich kilku dni spotkaliśmy się z wieloma akcjonariuszami, aby zaprezentować naszą strategię. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku tych rozmów. Dokonanie zapisu przez Kardan potwierdza zaufanie do planu biznesowego Spółki i może wskazywać na powodzenie emisji akcji z prawem poboru – powiedział Erez Boniel, dyrektor finansowy i członek zarządu GTC.

Jak już informowaliśmy, spółka zamierza przeznaczyć około 80–100 proc. wpływów z emisji akcji na poprawę struktury kapitałowej poprzez spłatę części swojego zadłużenia, którego ostateczna kwota będzie zależeć od dostępności środków finansowych z innych źródeł, w tym ze sprzedaży aktywów i wpływów z nowych kredytów na realizację projektów. Część wpływów  z oferty może zostać wykorzystana do sfinansowania projektów realizowanych obecnie, jak i przyszłych inwestycji, w szczególności, centrów handlowych Galeria Wilanów i Galeria Białołęka w Warszawie.

Firma GTC powstała w 1994 r. w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o powierzchni 850 tys. mkw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o powierzchni 290 tys. mkw. W chwili obecnej jest właścicielem powierzchni komercyjnej wynoszącej ok. 596 tys. mkw.