Salon Top Secret

 Zarząd spółki Redan poinformował, iż rada nadzorcza Redanu powołała na stanowisko prezesa Radosława Wiśniewskiego, założyciela i większościowego akcjonariusza spółki. Dotychczasowy prazes Bogusz Kuszyński obejmie stanowisko wiceprezesa.

Spółka podała w komunikacie, że szacunkowa wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Redan w maju 2012 r. przekroczyła 36 mln zł i była o 22 proc. wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie poprzedniego roku.

Narastajaco, w pięć  miesięcy 2012 roku, sprzedaż Grupy Redan sięgnęla 161 mln zł i była o 14 proc. wyższa niz rok wczesniej.

Jak czytamy w raporcie, w sieci dyskontowej (Textilmarket) poziom sprzedaży w maju przekroczyl 19 mln zł i był o 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Natomiast w ciągu 5. miesięcy 2012 roku osiągnął ponad 83 mln zł – co oznacza wzrost o 18 proc. 

Dynamiczny wzrost obrotów spółka odnotowała także w sprzedaży on line oraz na rynkach zagranicznych. E-commerce podwoił obroty od początku 2012  roku, a tempo rozwoju, jak ocenia zarząd ma się jeszcze zwiększyć m.in. dzięki wprowadzeniu nowej wersji oprogramowania.

Redan SA powstał w 1995 roku, a od 2003 roku akcje spółki sa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec kwietnia 2012 roku sieć sprzedaży Grupy Redan, liczyła 483 sklepy, a łączna powierzchnia wszystkich sklepów przekraczała 92,2 tys. mkw. powierzchni.