Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA

Grupa Kapitałowa Redan w maju wypracowała ponad 36 mln zł sprzedaży, co oznacza 22 proc. wzrostu. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży na rynku modowym (marki Top Secret, Troll i DryWash) o 24 proc. W maju 2012 sprzedaż zagraniczna była trzykrotnie wyższa niż rok temu.   

– E-commerce stabilnie praktycznie podwaja obroty od początku roku, a tempo rozwoju jeszcze się zwiększy po wprowadzeniu nowej wersji oprogramowania, uruchomieniu sklepu internetowego w Rosji oraz zwiększeniu wydajności magazynu na Ukrainie – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

Za pierwsze 5 miesięcy tego roku udział sprzedaży internetowej oraz zagranicznej w łącznych obrotach części modowej Grupy Redan wyniósł 30 proc., a w samym maju – przekroczył 35 proc. – Nie osiągamy dziś sukcesów w sprzedaży w sklepach tradycyjnych w Polsce. Prowadzimy projekty, których celem jest z jednej strony wzrost obrotów, a z drugiej – eliminacja sklepów nie rokujących uzyskania rentowności – dodaje Kruszyński .

Przypomnijmy, w maju w segmencie modowym sprzedaż wyniosła 16,7 mln zł. Wartość sprzedaży po 5 miesiącach wyniosła 77,6 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. Szacunkowa wartość marży handlowej w maju 2012 r. wynosiła 54 proc, co oznacza poziom niższy od roku ubiegłego o ok. 6 p.p., zaś po 5 miesiącach 52 proc., czyli o blisko 2 p.p. mniej niż w 2011 r.

Podstawowym źródłem wzrostu sprzedaży sieci TextilMarket jest rozwój sieci sklepów. W porównaniu do końca maja 2011 r. powierzchnia sklepów zwiększyła się o 24 proc. Poziom sprzedaży sieci TextilMarket w maju wyniósł 19,6 mln zł, natomiast w ujęciu narastającym za 5 miesięcy br. zwiększył się o 18 proc. i wyniósł 83,3 mln zł.  Wartość szacunkowej marży handlowej w tym okresie wyniosła ponad 39 proc., co oznacza blisko 1 p.p. więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Firma Redan SA powstała w 1995 roku. Sprzedaż jest prowadzona w czterech sieciach detalicznych: Top Secret, Top Secret&Friends, Troll oraz Textilmarket liczących ponad 470 sklepów.