Wnętrze kawiarni Green Coffee przy ul. Marszałkowskiej

Zarząd spółki Redan SA poinformował, że do Sądu Rejonowego w Łodzi został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Top Center sp. z o.o. Jest to spółka należąca do Redan SA, która prowadzi sklepy m.in. w Centrum Handlowym Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Bonarka City Center w Krakowie.

Spółka poinformawała, że wniosek złożono 14 czerwca 2012 roku. Przyczyną problemów spółki jest spadek popytu w sklepach. W rezultacie Top Center  poniosła stratę na sprzedaży za rok 2011 i do 31 maja 2012 roku w wysokości ponad 1 mln zł. W wyniku upadłości spółki Top Center, Grupa Redan wykaże łączne saldo odpisów wynikających z tego tytułu (m.in. odpisy na udziały, należności, niezamortyzowane środki trwałe oraz straty z lat poprzednich) w wysokości około – 864 tys. zł. Z drugiej strony zostaną ograniczone straty generowane przez tą spółkę zależną, co pozytywnie wpłynie na poprawę wyników Grupy Redan w przyszłości- podkrerślono w komunikacie.

Redan SA powstał w 1995 roku i jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci sklepów Textilmarket. Na koniec kwietnia 2012 roku sieć sprzedaży Grupy Redan, liczyła 483 sklepy, a łączna powierzchnia wszystkich sklepów przekraczała 92,2 tys. mkw. powierzchni.