Parking obsługiwany przez firmę eVend

Firma eVend zajmująca się profesjonalnym zarządzaniem parkingami, obsługuje 16 obiektów w Polsce- w sumie ponad 5,5 tys. miejsc parkingowych. Po przejęciu przez eVend zarządu parkingów prowadzonych wcześniej przez ich właścicieli, przychody z działalności parkingowej wzrastały za każdym razem od 20 proc. do aż 400 proc.

Firma eVend dzięki doświadczeniu i wykorzystywaniu najlepszych na rynku urządzeń parkingowych, jest przygotowana do zorganizowania i zarządzania programem parkingowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów. Firma umożliwia wdrożenie kompletnego programu parkingowego, znacznie przewyższającego poziomem popularnie, stosowane na polskim rynku rozwiązania niskobudżetowe.

Spółka ze swojej strony zapewnia zaplanowanie i zorganizowanie programu parkingowego, dostarczenie i montaż urządzeń niezbędnych do obsługi parkingu, wykonanie projektu oznakowania parkingu, bieżący serwis sprzętu podczas całego okresu trwania umowy, dostarczenie niezbędnego know – how, szkolenie pracowników, zdalny monitoring systemu – CMP 24, bieżący zarząd operacyjny oraz rozliczanie kasy – cash handling, prowadzenie wszelkich działań zmierzających do optymalizacji przychodów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych. Firma zapewnia też bezpłatny serwis pogwarancyjny.

– Dzięki starannie dobranemu i wyszkolonemu personelowi, realizujemy cele jakie są stawiane przez właścicieli obiektów – mówi Dawid Bożyczko, kierownik działu reklamy eVend sp. z o.o. – W naszym rozumieniu cele te są następujące: uporządkowanie sytuacji na parkingu, organizacja ruchu kołowego, kontroli przejazdów, pobierania opłat za postój, zapewnienie „szczelności” parkingu, kontrola przepływu gotówki, sprawna i szybka obsługa pojazdów, podniesienie stanu bezpieczeństwa ruchu kołowego na parkingu i w jego otoczeniu. Bardzo ważna jest też przyjazna i komfortowa obsługa klientów, zaoferowanie klientom optymalnej formy korzystania z parkingu i znaczne podniesienie bezpieczeństwa parkujących pojazdów. Zapewniamy też przeniesienie na firmę eVend odpowiedzialności z tytułu wprowadzenia opłat za parkowanie. Kolejnym elementem wyróżniającym nas od konkurencji jest uruchomione w listopadzie 2011r oku CMP24 – Centrum Monitoringu Parkingów eVend, dzięki któremu możemy zdalnie, na bieżąco monitorować i obsługiwać nasze systemy, co przyczynia się bezpośrednio do poprawy elastyczności działania, zwiększenia bezpieczeństwa, bieżącej kontroli pracy parkingu, osób je obsługujących oraz do jednoczesnego zwiększenia ekonomiki zarządzania.

Firma eVend sp. z o.o. powstała w 2005 roku. Celem działalności firmy jest zarządzanie parkingami na najwyższym poziomie. Spółka zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą planowanie, dobór systemu parkingowego, instalację, serwis, a przede wszystkim profesjonalne zarządzanie parkingiem, przez wyszkolony i starannie dobrany personel. eVend jest polską firmą, w związku z tym gwarantuje znacznie szybszy kontakt oraz sprawniejszy proces decyzyjny w porównaniu z zagraniczną konkurencją.