Wizualizacja Nowego Sezamu

Nowy Sezam to inwestycja, która przewiduje budowę wielofunkcyjnego kompleksu z częścią handlową, który powstanie w miejscu domu handlowego Sezam u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie.

Jak poinformował inwestor, spółka BBI Development, do spółki celowej realizującej przedsięwzięcie wpłynęła decyzja z 12 czerwca 2012, wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Określa ona warunki zabudowy dla inwestycji Nowy Sezam. Ponieważ- jak podkreśla inwestor – od rozstrzygnięcia wydanego przez organ II instancji, nie służy odwołanie – stała się ona ostateczna i wykonalna w momencie jej skutecznego doręczenia inwestorowi, a ewentualne dalsze odwołanie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego nie wstrzymuje prowadzenia projektu deweloperskiego, ani też nie blokuje procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Inwestor deklaruje, że budowę planuje rozpocząć w III kwartale 2013 roku.

Michał Skotnicki, prezes BBI Development, w wywiadzie dla PAP poinformował, że są już zarówno banki deklarujące sfinansowanie tej inwestycji, jak też najemcy, którzy zainteresowani dzierżawa powierzchni handlowej w Nowym Sezamie. 

Nowy Sezam zostanie zlokalizowany w pobliżu planowanego przecięcia dwóch linii metra i będzie miał około 13 tys. mkw. powierzchni użytkowej,  handlowej i biurowej. Parter i jedna podziemna kondygnacja obiektu zostanie przeznaczona pod wynajem. Obiekt zostanie połączony ze stacją warszawskiego metra.

BBI Development NFI SA jest polską spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. BBI Development buduje w Warszawie m.in obiekty z powierzchniami handlowymi: Plac Unii oraz Centrum Praskie Koneser.