Galeria Jurajska w Częstochowie

Spółka Poczta Polska SA otwiera kolejne placówki usługowe w centrach i galeriach handlowych. W czerwcu 2012 roku uruchomiono zostały trzy punkty pocztowe m.in. w Galerii Jurajskiej o powierzchni 11 metrów kwadratowych, Galerii Lider w Żywcu oraz M1 Łódź (pow. 10 mkw.).

Za pośrednictwem placówek pocztowych klienci galerii handlowych będą mogli nadawać listy, paczki, dokonywać wpłat, opłat oraz przekazów.

Poczta Polska SA już od kilku lat otwiera nowe filie w geleriach handlowych, które można znaleźć m.in. w Echo Kielce, Sfera Bielsko-BIała, czy Sky Tower we Wroclawiu  Średnia powierzchnia puntów pocztowych to 11 metrów kwadratowych,  Zgodnie ze strategią spółki kolejne odziały będą uruchamiane również w centrach na terenie całego kraju, zarówno w istniejących, jak i nowych.

Wynik brutto Poczty Polskiej w 2011 roku wzrósł o 154 proc. w porównaniu do roku 2010 i sięgnął 159 mln zł. Rentowność obrotu brutto Poczty Polskiej w 2011 roku wyniosła 2,5 proc. Oznacza to wzrost o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do roku 2010. W 2009 roku wskaźnik ten był ujemny i wyniósł (-) 2,3 proc.

Przychody w 2011 roku były niższe o 2,1 proc. i wyniosły 6 380 mln zł. Jednocześnie o 3,6 proc. spadły koszty działania spółki – osiągając poziom 6 221 mln zł.