Wizualizacja Galerii Solnej

W czerwcu 2012 rozpoczęto budowę Galerii Solnej w Inowrocławiu. Inwestor galerii, firma ACE1 powołana przez spółki Acteeum Central Europe oraz Libra Project zobowiązała się także do przebudowy infrastruktury w okolicy centrum handlowego.

Wraz w budową centrum handlowego inwestor będzie realizował inwestycje drogowe na terenach przyległych o wartości ok. 10 mln zł. Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy inwestorem galerii a powiatem inowrocławskim wybudowana zostanie druga nitka ulicy Wojska Polskiego, a w oparciu o umowę z prezydentem Inowrocławia wybudowana zostanie ulica Grochowa oraz ulica Piłsudskiego. Ponadto inwestor wybuduje ekrany wyciszające oraz wzmocni podbudowę okolicznych dróg w celu uniknięcia drgań czy nadmiernego oddziaływania ruchu samochodowego na okoliczne domostwa. Inwestycje te w znacznym stopniu przewyższają wymogi ustawowe dla tego typu przedsięwzięć.

– Cieszymy się z wypracowanych wspólnie z inwestorem rozwiązań – mówi prezydent miasta Inowrocław, Ryszard Brejza – Już dwa lata temu podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego inwestor sfinansuje modernizację i przebudowę dróg gminnych sąsiadujących z inwestycją, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Teren, który dotąd stał niezagospodarowany, stanie się miejscem, które zaspokoi wiele potrzeb mieszkańców Inowrocławia – będzie to miejsce zakupów, spotkań, spędzania wolnego czasu.

– W ramach zawartego porozumienia inwestor Galerii Solnej sfinansuje budowę drugiej jezdni ulicy Wojska Polskiego wraz z wykonaniem pełnej infrastruktury, czyli ciągów pieszych, ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem – mówi starosta powiatu inowrocławskiego, Tadeusz Majewski.
Planowany termin otwarcia Galerii Solnej to pierwsza połowa 2013 roku. Obecnie na terenie inwestycji dobiegają końca prace przygotowawcze do budowy. Całkowita powierzchnia najmu  galerii wyniesie ponad 31 tys. mkw. na działce o powierzchni 10 ha. Galeria obejmie swym zasięgiem 200 tys. mieszkańców w promieniu 30 km.

Acteeum Central Europe sp. z o.o. należy do Acteeum Group – firmy działającej w branży deweloperskiej i na rynku zarządzania nieruchomościami. W Polsce aktualnie spółka prowadzi rozbudowę dwóch centrów handlowych należących do CBRE Global Investors: Sarni Stok w Bielsku-Białej oraz Ogrody w Elblągu, gdzie odpowiada także za komercjalizację, jak również negocjuje zakup kolejnych terenów pod budowę centrów handlowych.

Spółka Libra Project powstała na początku 2008 r. Firma działa jako agent przy najmie obiektów handlowych oraz jest firmą deweloperską specjalizującą się w kompleksowej realizacji wielofunkcyjnych inwestycji, głównie obiektów handlowo-rozrywkowych