Zmiany w zarządach spółek Interchem

Spółka Interchem poinformowała o zmianach w składzie rady nadzorczej. Nowe osoby mają za zadanie wzmocnienie pozycji firmy na bardzo konkurencyjnym rynku drogeryjnym w Polsce. W maju 2012 rada nadzorcza spółek grupy Interchem przyjęła rezygnację Pawła Chodakowskiego-Malkiewicza z funkcji prezesa zarządu.

Na stanowisko nowego prezesa zarządu Interchem SA, Polbita sp. z o.o. i Drogerie Aster SA, powołana została Beata Szczytowska, która była dotychczasowym wiceprezesem i dyrektorem finansowym wymienionych spółek.

Beata Szczytowska w 2007 roku objęła stanowisko dyrektora finansowego, wiceprezesa zarządu w spółce Polbita, prowadzącej sieć sklepów Natura Drogerie.

W Interchem nastąpiły zmiany we wszystkich zarządach spółek. Na stanowisku wiceprezesa Drogerii Aster SA jest Tomasza Kopeć, który pełni analogiczne funkcje w Interchem SA i Polbita sp. z o.o. Na stanowisku wiceprezesa zarządu Intechem SA odpowiedzialnego za dystrybucję i sieć franczyzową pozostał Grzegorz Nędza. 

Drogerie Natura to sieć licząca ponad 250 sklepów. Około 100 z nich zlokalizowanych jest w centrach, galeriach i parkach handlowych.

Do sieci Drogerie Aster należy do ponad 130 sklepów, głównie w Polsce północno-wschodniej, zlokalizowanych w małych i średnich miejscowościach.