W czerwcu 2012 pogorszyła sie konunktura w handlu

Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w czerwcu 2012, co piąty polski przedsiębiorca zwracał uwagę na pogarszenie koniunktury w handlu. Jedynie 14 procent było przeciwnego zdania. Większość oceniała jednak, że ich sytuacja nie uległa ostatnio zmianie.

W komentarzu do badań analitycy GUS zwracają uwagę na utrzymujący się nadmierny poziom zapasów towarów. Oznacza to, że przedsiębiorcy ograniczą zamówienia na nowe towary u dostawców.

Dyrektorzy przedsiębiorstw- czytamy w komunikacie GUS- przewidują nieco większy spadek zatrudnienia niż prognozowano w maju. Jednostki sygnalizują nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu bieżących cen towarów. W najbliższych miesiącach zapowiadają podwyżki cen zbliżone do oczekiwanych przed miesiącem.

Z badań GUS wynika też, że firmy mają nieco większe niż w maju 2012 trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych.

Pomimo gorszych nastrojów przedsiębiorców, nastroje konsumentów w Polsce powoli poprawiają się. Choć nadal większość Polaków źle ocenia, tak swą sytuację materialna jak i perspektywy, to w czerwcu 2012 pesymistów było o 3 proc. mniej niż rok wcześniej.