System parkingowy PolChip

Systemy działające w oparciu o karty chipowe pozwalają obniżyć koszty prowadzenia parkingu. Dają też wymierne efekty w ochronie środowiska – zapewnia firma PolChip, która takie rozwiązanie wprowadziła do sytemu MultiTicket C. Firma ma w swoim portfolio ponad 30 realizacji dla centrów handlowych i marketów.

Karty chipowe wielokrotnego użytku, stosowane w systemie MultiTicket C firmy PolChip, z powodzeniem zastępują bilety z paskiem magnetycznym czy nadrukiem barcode, których specyfika pozwala na jednorazowe ich wykorzystanie. Stworzone dla systemu karty chipowe posiadają gwarancję wytrzymałości 100 tys. cykli typu wjazd – płatność-wyjazd. Oznacza to, że jedna karta zastępuje 100 tys. jednorazowych biletów parkingowych o wadze 80 kg, lub w postaci rozłożonej, o powierzchni 3/4 boiska piłki nożnej. W przypadku rotacji pojazdów występujących na parkingach galerii handlowych ma to duże znaczenie zarówno pod względem kosztów eksploatacyjnych jak i oddziaływania na środowisko naturalne. Dla właściciela, zarządcy, a także najemców galerii, oprócz kosztów inwestycyjnych związanych z założeniem i zagospodarowaniem parkingu, ważnym elementem ekonomicznym, który zwiększa koszty inwestycji, stanowią bieżące wydatki związane z eksploatacją systemu parkingowego.

– Z naszych wyliczeń wynika, że w centrach handlowych z typową przepustowością pojazdów, nasz system oparty na kartach wielokrotnego użytku może zaoszczędzić w okresie 5-10 lat równowartość kosztów jego zakupu – mówi Andrzej Wilczyński, z-ca dyrektora ds. handlowych PolChip sp. z o.o. – Jeśli skupiamy się na aspektach finansowych to należy podkreślić, że oferowana przez naszą firmę technologia kart chipowych wielokrotnego użytku ma jeszcze jedną niepodważalną zaletę. System w technologii CHIP nie posiada zdecydowanej większości elementów ruchomych będących jednocześnie najdroższymi w późniejszej eksploatacji, podzespołami systemów parkingowych. Dzięki temu system działający w technologii CHIP wymaga rzadszych przeglądów i konserwacji, co jeszcze bardziej obniża koszty eksploatacyjne obiektu.

PolChip działa na rynku polskim od 1995 roku. Firma instaluje profesjonalne systemy parkingowe, posiada w swoim portfolio ponad 100 zrealizowanych projektów na obiektach w całej Polsce, w czym 32 realizacje to systemy zainstalowane w obiektach handlowych. Od 2009 r. firma instaluje systemy parkingowe niemieckiej firmy ICA Chipkartensysteme – MultiTicket C. Stopniowo do oferty firma wprowadziła także systemy przeznaczone do zarządzania parkingami, np. monitorujące ilość wolnych miejsc parkingowych, naprowadzające pojazdy na wolne miejsca czy odczytujące tablice rejestracyjne pojazdów.