Marcin Wagner z firmy AGED sp. z o.o.

Na temat rozwoju rynku centrów handlowych i jego wpływie na firmy oferujące nowe rozwiązania technologiczne rozmawialiśmy z Marcinem Wagnerem, Product Managerem Dyson Airblade w firmie AGED sp. z o.o.

– Jak ocenia Pan sytuację w sektorze centrów handlowych?

– Analizy specjalistów wskazują, iż rynek centrów handlowych w Polsce będzie się dalej dynamicznie rozwijał. Powstało sporo nowych obiektów, kilka jest jeszcze w budowie. W mojej ocenie rozwój ten dotyczyć będzie obiektów w mniejszych miastach. Spekulacje opieram głównie na moich kontaktach z biurami architektonicznymi, które są dobrym wskaźnikiem tego, co będzie się budować na rynku w przyszłości.

– Co Pana zdaniem to powoduje?

– Na pewno zwiększa konkurencję. Choć nowe centra budowane są głównie tam, gdzie nie było podobnych obiektów, powoduje to jednak konieczność zmian w istniejących obiektach. Podsumowując – powstawanie nowych obiektów wpływa na rynek na dwa sposoby. Zagęszcza się sieć galerii handlowych, zwiększając dostęp do sklepów osobom, które do tej pory nie miały sposobności do ich odwiedzin, bądź czyniły to sporadycznie, ze względu na odległość. Zwiększy to z pewnością ilość osób odwiedzających galerie handlowe. Wzrost ten rozłoży się po całym regionie, w związku z czym może nie być zauważalny w istniejących już dużych powierzchniach handlowych.

– Jaki wpływ ma to na sytuację w Państwa firmie?

– Nie da się ukryć, że suszarka do rąk Dyson Airblade jest produktem, dla którego jedną z kluczowych grup klientów są odwiedzający centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe. Wszelkie zmiany na tym rynku mają wpływ na sprzedaż Dyson Airblade. Wspominając o dwojakim wpływie na rynek, w bieżącej sytuacji rysują się nam dwa równoległe kanały sprzedaży. Pierwszy to nowopowstające centra handlowe, drugi kanał – to taki, który rozbudowuje się lub remontuje.

Firma AGED sp. z o.o. powstała 1 września 1992 roku. Od początku działalności spółka specjalizuje się w imporcie (elektrycznych i nieelektrycznych) artykułów gospodarstwa domowego na rynek Polski. Dewizą firmy jest dostarczanie produktów o jak najwyższej jakości, za możliwie jak najbardziej przystępną cenę. Wszystkie marki, które importuje to liderzy pod względem technologii i wzornictwa w swoich grupach towarowych. Firma AGED wprowadziła na rynek suszarki do rąk Dyson Airblade.