Delikatesy Bomi

Zarząd Bomi SA poinformował, iż w dniu 26 czerwca 2012 roku powziął wiadomość o złożeniu do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, przez wierzyciela spółki, Brand Distribution sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki Bomi.

Zgodnie z posiadaną przez Zarząd informacją wniosek nie został opłacony przez wnioskodawcę.
W ocenie Zarządu złożenie nieopłaconego wniosku stanowi próbę wywarcia presji negocjacyjnej w toczących się rozmowach dotyczących wzajemnych rozliczeń.

Zarząd Bomi zwraca uwagę, że spółka nie otrzymała dotychczas z Sądu Rejonowego w Gdańsku żadnego oficjalnego zawiadomienia dotyczącego wpłynięcia powyższego wniosku o ogłoszenie upadłości. Wiedzę na ten temat uzyskała zwracając się do Sądu o udzielenie informacji, w związku z weryfikacją zawiadomienia otrzymanego od wierzyciela.

Spółka Bomi planuje wprowadzić istotne zmiany zmierzające do oddłużenia spółki. Przeprowadzone działania mają pozwolić na osiągnięcie rentowności operacyjnej i lepszy przepływ gotówki w przyszłym roku. Zadłużenie odsetkowe na koniec 2011 roku wynosiło 264 mln zł, w tym 201 mln zł stanowiło zadłużenie krótkoterminowe. W 2012 roku Bomi musi spłacić bankom około 50 mln zł. Firma negocjuje przesunięcie spłaty.

Grupa Bomi prowadzi sieć sklepów delikatesowych i supermarketowych oraz niezależną grupę dystrybucyjną w kraju (poprzez spółkę Rabat Service SA). Grupa Bomi jest również operatorem rozwijającej się sieci sklepów franczyzowych, liczącej na koniec września 2011 roku ponad 1300 placówek. Działalność detaliczna prowadzona jest pod markami – Bomi, Rast, Sieć 34, eLDe oraz Livio. Nowymi projektami Grupy są sprzedaż produktów pod marką własną oraz rozwój sprzedaży poprzez platformę internetową A.pl. Bomi SA posiada 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.