Polska postrzegana jest przez inwestorów jako kluczowy rynek.

Według najnowszego Globalnego Indeksu Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych 2012, opracowanego przez ekspertów  Jones Lang LaSalle i LaSalle Investment Management, sektor nieruchomości komercyjnych wychodzi z niskich wzrostów poziomu transparentności rynków, zarejestrowanych w latach 2008 – 2009.

W ciągu ostatnich dwóch lat, prawie 90 procent rynków nieruchomości na całym świecie odnotowało postępy w obszarze transparentności. Było to efektem poprawy dostępu do danych, lepszego przepływu informacji, dokładniejszych narzędzi pomiaru, lepszego zarządzania oraz nadzoru nad podmiotami inwestującymi w nieruchomości.

Globalny Indeks Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych 2012 obejmuje 97 rynków na całym świecie. Wyniki oparte są o analizę 83 różnych czynników i dostarczają inwestorom i najemcom korporacyjnym dane i analizy kluczowe dla działalności inwestycyjnej i operacyjnej na światowych rynkach nieruchomości. Indeks jest również źródłem informacji dla instytucji publicznych podejmujących aktywności na rzecz poprawy przejrzystości gospodarek swoich państw.

Pomimo, że globalna gospodarka nadal wychodzi z kryzysu, z tegorocznego Indeksu wynika, że inwestorzy z sektora nieruchomości i najemcy korporacyjni intensyfikują swoje aktywności na coraz większej liczbie rynków. Tego rodzaju międzynarodowa działalność wpływa na wzrost tempa poprawy transparentności na rynkach wschodzących. Rynki te otwierają się w większym stopniu na międzynarodową konkurencję, a sektory nieruchomości wdrażają najlepsze globalne praktyki.

Zwiększający się poziom transparentności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej pokazuje również rosnąca liczba raportów badawczych publikowanych przez międzynarodowe firmy zajmujące się doradztwem w zakresie nieruchomości- mowi Kevin Turpin, Dyrektor Działu Badań i Doradztwa w Europie Środkowo – Wschodniej, Jones Lang LaSalle, LEED Green Associate.

-Takie badania cenią sobie w szczególności europejscy i globalni inwestorzy, nieposiadający swojego biura w analizowanym regionie. Cieszę się z faktu, że takie państwa CEE jak Polska, Czechy i Węgry – zostały zakwalifikowane do kategorii ‘transparentnych’ i zajmują kolejno pozycje 19, 24 i 26- podkreśla Kevin Turpin.

Tegoroczna edycja Indeksu zawiera osobną sekcję – indeks transparentności rynku nieruchomości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Powstała ona w odpowiedzi na wzrost znaczenia czynnika zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w obszarze nieruchomości. Indeks obejmuje 28 państw i jest wynikiem analizy takich zagadnień jak rozwiązania dotyczące oszczędności energii i system oceny zielonych budynków. Najbardziej transparentnymi rynkami w zakresie zrównoważonego rozwoju sektora nieruchomości są Wielka Brytania, Australia i Francja.

Wyniki tegorocznego Indeksu potwierdzają umacniający się związek pomiędzy wartością inwestycji
w nieruchomości a transparentnością rynku. Rosnący poziom przejrzystości skorelowany jest ze zwiększonym nakładem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Napływ projektów inwestycyjnych wiąże się ze swobodnym przepływem informacji na rynku nieruchomości, a także przestrzeganiem lokalnych regulacji prawnych. Nieprzypadkowo, najszybciej rosnące światowe rynki pod względem bezpośrednich inwestycji w nieruchomości komercyjne w ostatnich dwóch latach – Brazylia, Turcja, Indonezja i Wietnam – to również te kraje, które poczyniły największe postępy w zakresie zwiększania transparentności.

Tomasz Trzósło, Dyrektor Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo- Wschodniej, Jones Lang LaSalle podkreśla, że różnica pomiędzy Europą Zachodnią i głównymi rynkami Europy Środkowej wyraźnie się zmniejszyła. Polska postrzegana jest przez coraz większą liczbę inwestorów jako ‘kluczowy’ rynek. Potwierdza to wartość realizowanych tu inwestycji. Dla przykładu, w pierwszym kwartale tego roku wartość inwestycji w nieruchomości handlowe w Polsce wyniosła 465 milionów euro – to trzeci wynik w Europie, zaraz po Wielkiej Brytanii i Niemczech. Co więcej, dwa najbardziej transparentne kraje w regionie CEE w Indeksie Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych Jones Lang LaSalle – Polska i Czechy – zanotowały najwyższy wolumen transakcji, których przedmiotem były nieruchomości komercyjne. Ma to oczywiście związek z makroekonomiczną sytuacją tych dwóch krajów, co w połączeniu z poprawą transparentności rynku w coraz większym stopniu wpływa na wzrost aktywności inwestycyjnej- ocenia Tomasz Trzósło.

Globalny Indeks Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych, po raz pierwszy opublikowany w 1999 r., oparty jest na jakościowych danych rynkowych i informacjach zebranych podczas badania firm z globalnej sieci biznesowej Jones Lang LaSalle i LaSalle Investment Management. Każdy rynek oceniono za pomocą 83 czynników na podstawie danych zebranych przez zespoły analityków współpracujących z wiodącymi przedstawicielami biznesu. Informacje zostały pogrupowane w trzynaście obszarów tematycznych, a następnie w 5 podkategorii – a) wskaźniki efektywności, b) warunki rynkowe, c) przejrzystość instrumentów dłużnych d) warunki prawne i e) procesy transakcji. Wartość indeksu szacowana jest na podstawie 83 części składowych metodą punktów ważonych. Wynik mieści się w skali od 1,0 do 5,0. Kraj lub rynek, który osiągnął wynik 1,0 ma najwyższy poziom transparentności rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości w kraju, który uzyskał notę 5,0 jest nieprzejrzysty. Kraje/rynki przypisywane są do następujących kategorii: wysoce transparentne (highly transparent), transparentne (transparent), półtransparentne (semi-transparent), o niskiej transparentności (low transparency) i nieprzejrzyste (opaque).

Indeks jest również narzędziem zarządzania ryzykiem dla inwestorów. Zapewnia porównywalne dane dla wielu lokalizacji geograficznych, jest wsparciem przy tworzeniu globalnych lub regionalnych strategii inwestycyjnych i modelu alokacji środków dla poszczególnych krajów. Pomaga najemcom korporacyjnym ocenić różne lokalizacje i otoczenia dla ich biznesu na całym świecie. Na rynkach, na których panują przejrzyste zasady, łatwiej jest porównać koszt najmu powierzchni, przygotować narzędzia potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji (np. transakcje typu sale and lease back) oraz podnieść efektywność procesów inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami.