Wizualizacja Starego Browaru Kościerzyna

Zakończenie budowy centrum handlowego Stary Browar Kościerzyna planowane jest na pierwszą połowę 2013 roku. Obiekt będzie miał ponad 6 tys. mkw. powierzchni komercyjnej. Powstanie tam ok. 20 sklepów i parking na 50 samochodów. 

– Wykonaliśmy już konstrukcję hali garażowej, zajmującej większą część powierzchni działki objętej inwestycją. Trwają też prace nad konstrukcją parteru obiektu nad tą halą. Na początku lipca przystąpimy do realizacji fundamentów i konstrukcji piwnic w rejonie rozebranego budynku Starego Browaru. Ważnym etapem jest zabezpieczenie wieży słodowni na specjalnych, stalowych konstrukcjach, wspartych na betonowych studniach. Umożliwi to bezpieczne wykonanie głębokich wykopów pod fundamenty piwnic budynku. Jesteśmy zadowoleni z postępu i jakości prac budowlanych – mówi Paweł Kusiński, inspektor nadzoru inwestorskiego. 

-Renowacja starego browaru z całą pewnością zmieni na trwałe oblicze tej części miasta. W mojej ocenie stanie się on wizytówką śródmieścia. Pragnę podkreślić dobrą współpracę inwestora z miastem tak na etapie projektowania, jak też realizacji inwestycji. Dobrym tego przykładem może być uzyskanie na to zadanie finansowania z funduszy JESSICA na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich – powiedział Zdzisław Czucha, burmistrz Kościerzyny.

Inwestorem obiektu jest Stary Browar Kościerzyna sp. z o.o. – jedna ze spółek z Grupy OPTI. Grupa specjalizuje się w realizacji inwestycji o charakterze komercyjnym.