Fashion House Piaseczno

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała zgodę na przejęcie przez Peakside Capital Advisors kontroli nad AIB PPM. W wyniku koncentracji Peakside Capital Advisors przejmie kontrolę nad AIB PPM, a także 24 spółkami należącymi do grupy AIB (m.in. Fashion House Warszawa, Fashion House Gdańsk i Fashion House Sosnowiec) oraz zarządzającymi nimi funduszami: Polonia Property Fund LP i Polonia Property Fund II.

Peakside Capital Advisors prowadzi działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rzecz funduszu nieruchomości. AIB PPM należy do grupy kapitałowej AIB, na czele której stoi irlandzki bank Allied Irish Banks. Zajmuje się przede wszystkim inwestycjami w nieruchomości na terenie Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania.