Sławomir Godyń, członek zarządu Korczowej Doliny

Zarząd Korczowej Doliny poinformował, że odnotowuje systematyczny wzrost liczby klientów z Ukrainy. Dzieje się tak dzięki podpisanej w czerwcu 2012 roku przez ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Polski nocie dyplomatycznej  dotycząca zniesienia opłat za wydanie wiz narodowych dla obywateli z Ukrainy.

Zlokalizowana 2 km od granicy polsko-ukraińskiej, przy międzynarodowym szklaku komunikacyjnym E40 Korczowa Dolina jest, jak informuje zarząd centrum, doskonałym miejscem na rozwój polskich i zagranicznych producentów umacniających swoją pozycję na rynkach wschodnich.

– Lokalizacja obiektu przy dużym węźle komunikacyjnym i w strefie ruchu przygranicznego, bogatsza z miesiąca na miesiąc oferta handlowa z atrakcyjnymi cenami oraz punkt obsługi Tax Free pozwala na realizowanie nie tylko detalicznych, ale także i hurtowych transakcji – podkreśla Sławomir Godyń, członek zarządu Korczowej Doliny.

– Najemcy Korczowej Doliny, polscy a od niedawna także azjatyccy producenci, którzy podpisali umowy najmu lokali w obiekcie, są mocno przekonani, że właśnie w naszym centrum zbudują nowe rynki zbytu na Ukrainie, a docelowo na Białorusi, Mołdawii, Słowacji, Węgrzech i Rumunii – dodaje Sławomir Godyń.

Handel przygraniczny o długich tradycjach na Podkarpaciu dzięki powstaniu strefy MRG dynamicznie się odbudowuje. Powstała 30-kilomentrowa strefa bezwizowa, zniesione w lipcu opłaty wizowe a przede wszystkim dobre warunki handlu m.in. w takich obiektach jak Korczowa Dolina przyczyniają się do intensywnego rozwoju handlu przygranicznego.