Galeria Słoneczna

 APCOA Parking Polska sp. z o.o. jest firmą działającą w branży parkingowej. Spółka jest częścią grup APCOA z centralą w Niemczech, europejskiej firmy  zarzadzajacej  dużymi obiektami parkingowymi, który realizuje swoje inwestycje w całej Europie.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki APCOA Parking Polska jest zarządzanie parkingami oraz organizacja stref płatnego parkowania na ulicach miast. Firma istniejąca w Polsce od 1998 roku. Obiekty, którymi zarządza, wyposażane są w najnowocześniejszy sprzęt międzynarodowych producentów. Firma APCOA Parking Polska od wielu lat współpracuje z wieloma znaczącymi inwestorami, właścicielami nieruchomości oraz instytucjami publicznymi w całym kraju. Należą do nich galerie handlowe, hotele, lotniska, biurowce, parkingi miejskie, szpitale itp. Spółka zarządza m.in. parkingami w CH Blue City w Warszawie czy CH Plaza w Lublinie.

Firma dla każdego zarządzanego przez siebie parkingu opracowuje indywidualny program prawidłowej organizacji ruchu, doboru sprzętu technicznego jak również zarządzania.

Grupa APCOA jest wiodącym operatorem parkingów w Europie z główną siedzibą w Stuttgarcie. Grupa zarządza około 5.350 parkingami w 18 krajach europejskich z ponad 1,4 mln miejsc parkingowych i przychodami ze sprzedaży ponad 700 milionów euro. APCOA rozpoczęła swoją działalność w Europie w latach 70-tych jako spółka córka istniejącej od 1945 roku firmy Airport Parking Corporation Of America (w skrócie APCOA) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Działalność firmy obejmuje szeroko pojęte usługi zarządzania parkingami, a także doradztwo w zakresie analiz, planowania, wdrażania technologii oraz reklamy i marketingu.

Oferta firmy APCOA Parking Polska sp. z o.o. zostanie przedstawiona podczas wrześniowego Shopping Center Forum 2012.