Wizualizacja Galerii Amber

Zarząd spółki Mirbud SA specjalizującej się w budowie obiektów handlowych, poinformował o zawarciu umowy z inwestorem – Galeria Mistrza Jana sp. z o.o. na wybudowanie galerii handlowej w Węgrowie. Wykonawca oprócz budowy galerii wykona także parkingi naziemne oraz infrastrukturę drogową i techniczną terenu wokół obiektu.

Wartość zawartej umowy to kwota ponad 15 mln. zł brutto. Firmy ustaliły, iż roboty wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu zostaną zakończone w terminie do dnia 30 kwietnie 2013 roku.

Firma Mirbud SA specjalizuje się w realizacji obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, centrów logistycznych i handlowych, jak również w budownictwie mieszkalnym. Ważną grupą robót są również obiekty inżynierii drogowej, które stanowią coraz większy udział w przychodach spółki. Obecnie spółka jest m.in. generalnym wykonawcą Galerii Bawełnianka w Bełchatowie i Karuzeli Park w Biskupcu.

Głównymi udziałowcami spółki Galeria Mistrza Jana sp. z o.o z siedzibą w Węgrowie są Tadeusz i Elżbieta Kłos.