Grupa Vistula rozwija sieć salonów

Zarząd spółki Bomi SA poinformował, że 6 lipca 2012 roku otrzymał podpisany  aneks do umowy kredytu w kwocie 35 mln zł zawartej pomiędzy spółką a bankiem Polska Kasa Opieki SA. Zgodnie z dokumentem Bomi musi wykorzystać środki z tej pożyczki do 9 lipca 2012 roku.

Także firma zależna od spólki Bomi,  Rabat Service SA podpisała z bankiem PeKaO SA aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 33 mln zł. Zgodnie z aneksem okres dostępności kredytu został przedłużony do dnia 9 lipca 2012 roku.

W opinii zarządu data otrzymania dokumentów i ich treść świadczą o regresie w prowadzonych negocjacjach z bankami dotyczących dalszego finansowania Spółki na nie zmienionym poziomie w okresie najbliższych miesięcy.

Grupa Bomi prowadzi sieć sklepów delikatesowych i supermarketowych oraz niezależną grupę dystrybucyjną w kraju (poprzez spółkę Rabat Service SA). Grupa Bomi jest również operatorem rozwijającej się sieci sklepów franczyzowych, liczącej na koniec września 2011 roku ponad 1300 placówek. Działalność detaliczna prowadzona jest pod markami – Bomi, Rast, Sieć 34, eLDe oraz Livio. Nowymi projektami Grupy są sprzedaż produktów pod marką własną oraz rozwój sprzedaży poprzez platformę internetową A.pl. Bomi SA posiada 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.