Sklep Bomi

Zarząd Bomi SA poinformował, że 9 lipca 2012 roku upłynął okres dostępności do kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank PEKAO S.A. dla spółki w kwocie ok. 35 mln zł, jak również dla  firmy zależnej Rabat Service SA w kwocie 32 mln zł. Spółka informije, że do momentu publikacji raportu nie powzięła informacji z Banku PEKAO S.A. o zgodzie na dalsze przedłużanie dostępności powyższych kredytów.

Jednocześnie zgodnie aneksem do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 60 mln zł zawartej pomiędzy spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. okres dostępności kredytu upływa z dniem powzięcia informacji o wypowiedzeniu lub nie przedłużeniu kredytów przez Bank PEKAO SA lub BRE Bank S.A.

Ponadto Bomi informuje, że BRE Bank 9 lipca 2012 roku również zablokował kredyt w rachunku bieżącym bez podania przyczyn i w opinii zarządu w sprzeczności z obowiązującą umową kredytową.

Zarząd spółki uważa, że zablokowanie dostępu do kredytów w rachunku bieżącym stanowi zagrożenie dla kontynuowania bieżącej działalności operacyjnej spółki.

Grupa Bomi prowadzi sieć sklepów delikatesowych i supermarketowych oraz niezależną grupę dystrybucyjną w kraju (poprzez spółkę Rabat Service SA). Grupa Bomi jest również operatorem rozwijającej się sieci sklepów franczyzowych, liczącej na koniec września 2011 roku ponad 1300 placówek. Działalność detaliczna prowadzona jest pod markami – Bomi, Rast, Sieć 34, eLDe oraz Livio. Nowymi projektami Grupy są sprzedaż produktów pod marką własną oraz rozwój sprzedaży poprzez platformę internetową A.pl. Bomi SA posiada 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.