Delikatesy Bomi

Zarząd Bomi SA 10 lipca 2012 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Decyzja zarządu – jak podkreślono w komunikacie- ma na celu ochronę interesów spółki, wszystkich wierzycieli, akcjonariuszy oraz pracowników.

Powodem decyzji o złożeniu wniosku jest wstrzymanie kredytów w rachunkach bieżących przez banki PEKAO S.A, PKO BP i BRE Bank SA.

W ocenie spółki złożenie wniosku jest w obecnej sytuacji jedynym scenariuszem kontynuowania działalności przez spółkę oraz zachowania ponad dwóch tysięcy miejsc pracy na terenie całego kraju.

Zawarcie układu pod ochroną sądu daje szansę ustabilizowania sytuacji finansowej Bomi SA. Jednocześnie zainicjowane działania zwiększają szansę na dokończenie restrukturyzacji spółki.

We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Zarząd Bomi przedstawił propozycję warunków układu, która zakłada częściową redukcję zadłużenia. Drobni wierzyciele posiadający do 15 tys. zł wierzytelności otrzymają od spółki 100 proc. spłaty zadłużenia. Dla wierzycieli powyżej 15 tys. zł przewiduje się częściową redukcję wierzytelności i spłatę pozostałej części rozłożoną w czasie w zależności od rodzaju dostawcy. Celem jest również zawarcie porozumienia z bankami w zakresie przystąpienia do postępowania układowego i częściowa redukcja zadłużenia wobec instytucji finansowych.

Grupa Bomi prowadzi sieć sklepów delikatesowych i supermarketowych oraz niezależną grupę dystrybucyjną w kraju (poprzez spółkę Rabat Service SA). Grupa Bomi jest również operatorem rozwijającej się sieci sklepów franczyzowych, liczącej na koniec września 2011 roku ponad 1300 placówek. Działalność detaliczna prowadzona jest pod markami – Bomi, Rast, Sieć 34, eLDe oraz Livio. Nowymi projektami Grupy są sprzedaż produktów pod marką własną oraz rozwój sprzedaży poprzez platformę internetową A.pl. Bomi SA posiada 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.