Krzysztof Giemza

O tym jak Echo Investment postrzega sytuację swojej firmy na rynku centrów handlowych rozmawialiśmy z Krzysztofem Giemzą, dyrektorem działu centrów handlowych w Echo Investment SA. 

– Echo Investment to firma o stabilnej pozycji, której rozwój oparty jest na długoterminowej strategii, którą stanowią trzy filary – centra handlowo-rozrywkowe, biura i hotele oraz mieszkania i apartamenty. To szerokie spektrum działalności komercyjnej, na którym w dalszym ciągu chcemy być w pełni obecni. Analizując trendy rynkowe, realizujemy nasze strategiczne plany i dlatego jak dotąd nie było potrzeby wdrażania planów oszczędnościowych. Jako inwestor i deweloper cały czas bacznie obserwujemy to, co się dzieje na rynku – mówi Krzysztof Giemza.

– Swoją szansę widzimy między innymi w dalszych rozbudowach istniejących, dobrze prosperujących centrów w regionalnych ośrodkach. Jednocześnie analizujemy duże polskie miasta. Okazje dostrzegamy też w nowych produktach, czego przykładem jest realizowany Outlet Park Szczecin – pierwsze centrum wyprzedażowe w regionie zachodniopomorskim. Naszym celem budowanym na bazie wieloletnich doświadczeń całego zespołu, jest przede wszystkim szukanie nowych produktów przy jednoczesnym ulepszaniu sprawdzonych, klasycznych rozwiązań.

Echo Investment SA. to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku. Jeszcze w 2012 roku spółka zakończy realizację trzech projektów – Galerii Olimpia w Bełchatowie, Galerii Veneda w Łomży i Outlet Park Szczecin, który będzie pierwszym centrum wyprzedażowym w regionie zachodniopomorskim. W 2013 roku do tego grona dołączy Galeria Amber w Kaliszu.