Salon Top Secret&Friends

Zarząd spółki Redan poinformował, że szacunkowa wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu 2012 roku wyniosła 33 mln zł i była o 15 proc. wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku 2011. Szacunkowa wielkość skonsolidowanej marży handlowej w czerwcu 2012 roku wyniosła 42 proc. i była niższa o 3 proc. od marży zrealizowanej w czerwcu ubiegłego roku.

W ujęciu narastającym, za 6 miesięcy 2012 roku, sprzedaż Redan wyniosła 194 mln zł i była o 14 proc. wyższa w porównaniu do roku 2011. Natomiast marża w tym okresie była na poziomie 45 proc., czyli o 1 proc. niższa w porównaniu do roku ubiegłego.

W sieci dyskontowej poziom sprzedaży w czerwcu br. wyniósł 18 mln zł, co oznacza wzrost o 17 proc. Natomiast poziom sprzedaży po 6 miesiącach 2012 roku osiągnął 101 mln zł i tym samym wzrósł o 18 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. Szacunkowa marża handlowa w tym okresie wyniosła ponad 37 proc. i była na analogicznym poziomie jak w ubiegłym roku.

Sieć Textilmarket na koniec czerwca składała się z 269 sklepów własnych o łącznej powierzchni 59,3 tys. mkw., co oznacza 22 proc. przyrost powierzchni handlowej rok do roku..
Wartość sprzedaży na rynku modowym Grupy Redan w czerwcu wzrosła o 14 proc. w porównaniu do roku ubieglego i wyniosła 15 mln zł, a za 6 miesięcy 92 mln zł, co oznacza 10 proc. wzrost. Szacunkowa wielkość marży handlowej w tym okresie wyniosła 51 proc., co oznacza poziom niższy od roku poprzedniego o blisko 2 proc..

W sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec czerwca funkcjonowały 222 sklepy własne i franczyzowe o łącznej powierzchni 34,9 tys. mkw., co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 19 proc rok do roku..

Grupa kapitałowa Redan jest właścicielem marek odzieżowych Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej Textilmarket. Redan posiada również sieć sklepów za granicą – na Ukrainie i w Rosji. W sumie sieć sklepów sektora modowego grupy obejmuje ponad 200 placówek w Polsce i za granicą.