TextilMarket

Zarząd spółki Redan SA poinformował, że pierwsze półrocze 2012 roku kończy wynikiem 194 mln zł przychodów. Wartość czerwcowej sprzedaży w sektorze modowym Grupy Redan liczona rok do roku wzrosła o 14 proc. i wyniosła 15 mln zł.

– Wzrost sprzedaży w czerwcu został zrealizowany dzięki zwiększeniu liczby zamówień w kanale e-commerce, dynamicznemu rozwojowi sieci zagranicznej i intensywnym akcjom promocyjnym w tradycyjnych sklepach –podsumowuje Bogusz Kruszyński wiceprezes spółki.

W ujęciu narastającym po 6 miesiącach przychody ze sprzedaży w sektorze fashion wyniosły 92 mln zł, czyli o 10 proc. więcej niż przed rokiem. Szacunkowa marża handlowa w tym okresie wyniosła 51 proc., czyli o 2 punkty mniej niż w roku poprzednim.

Sprzedaż dyskontowej sieci TextilMarket w czerwcu br. wzrosła o 17 proc. i wyniosła 18 mln zł. W trakcie Euro 2012 w sieci TextilMarket intensywnie promowano ofertę dla kibiców, dzięki czemu obrót asortymentu regularnego w sklepach wzrósł w tym czasie o ponad 1 mln zł, a udział wartości towarów promocyjnych w obrocie wyniósł blisko 16 proc. Poziom sprzedaży segmentu dyskontowego w ujęciu narastającym po 6 miesiącach br. wyniósł 101 mln zł i wzrósł o 18 proc. r/r. Osiągnięta w tym okresie marża handlowa wyniosła ponad 37 proc. czyli podobnie jak rok wcześniej.

Na koniec czerwca sieć TextilMarket składała się z 269 sklepów własnych o łącznej powierzchni 59,3 tys. mkw., co oznacza 22 proc. przyrost powierzchni handlowej. W sieci sprzedaży marek Top Secret i Troll na koniec czerwca 2012 r. powierzchnia handlowa zwiększyła się o 19 proc. względem pierwszej połowy 2011 r. – 222 sklepy własne i franczyzowe o łącznej powierzchni 34,9 tys. mkw.

Przypomnijmy, szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży firmy Redan w czerwcu br. wzrosły o 15 proc. r/r i wyniosły 33 mln zł. Natomiast marża handlowa w tym miesiącu wyniosła 42 proc. W czerwcu Grupa w sieci sklepów Top Secret zrealizowała blisko 164 tys. paragonów i odnotowała ponad 1,27 mln wejść do salonów.

Narastająco, po 6 miesiącach 2012 r., sprzedaż Grupy Kapitałowej Redan wyniosła 194 mln zł i była o 14 proc. wyższa w ujęciu r/r. Wypracowana w tym okresie marża handlowa była na poziomie 45 proc., czyli o 1 p.p. niższym niż roku poprzednim.