Delikatesy Bomi

17 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Bomi SA o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu postanowił zabezpieczyć majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Została nim Grażyna Ossowska-Mazurek.

Tymczasowy zarządca wyznaczany jest przez sąd w trakcie postępowania upadłościowego. Nie ogranicza on uprawnień dotychczasowych władz spółki, a jedynie kontroluje czy nie dokonują one czynności przekraczających zwykły zarząd nad firma.

Przypomnijmy, 10 lipca 2012 roku zarząd spółki Bomi SA złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. We wniosku spółka zgłosiła do układu ok. 220 mln zł wierzytelności. Jako informowała spółka zaistniała sytuacja jest spowodowana wypowiedzeniem kredytów przez banki Pekao, PKO BP i BRE Bank.

Ponadto 17 lipca 2012 roku Zakłady Mięsne Silesia SA złożyły do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd postanowił połączył wniosek Zakładów Mięsnych Silesia z wnioskiem Bomi o ogłoszenie upadłości

Bomi SA prowadzi sieć sklepów delikatesowych i supermarketowych oraz niezależną grupę dystrybucyjną. Jest również operatorem sieci sklepów franczyzowych, liczącej na koniec września 2011 roku ponad 1300 placówek. Działalność detaliczna prowadzona jest pod markami – Bomi, Rast, Sieć 34, eLDe oraz Livio.