Wizualizacja Opole Park

Peppercorn-Properties przygotowuje obecnie realizację trzech obiektów handlowych. Planuje zbudować Opole Park, Wałbrzych Park oraz  Lubin Park. Są to parki handlowe typu convenience shopping center. Firma prowadzi też proces komercjalizacji istniejącej już galerii w Giżycku – GUZ.

Firma podkreśla, że dąży do zminimalizowania kosztów wspólnych w taki sposób, aby nie miało to negatywnego wpływu na funkcjonalność centrum handlowego. Bardzo istotne dla niej jest dobranie optymalnego tenant mixu, aby kupujący mógł zrealizować swoje podstawowe, codzienne potrzeby zakupowe.

Peppercorn-Properties jest też zainteresowana rekomercjalizacją istniejących już galerii. Badania firmy wykazały bowiem duże zainteresowanie najemców takimi projektami.

Peppercorn-Properties zajmuje się pozyskiwaniem gruntów na terenie całego kraju pod nowe inwestycje komercyjne. Firmę interesuja nieruchomości w średnich miastach powyżej 120 tys. mieszkańców, ale dostrzega też duży potencjał w mniejszych miejscowościach nawet już od 20-30 tys. mieszkańców.

Pracownicy Peppercorn-Properties posiadają ponad 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. 

Zespół Peppercorn-Properties pojawi się na wrześniowych Shopping Center Forum 2012.