Salon Top Secret należący do Redan SA

18 lipca 2012 roku zarząd spółki Redan SA otrzymał informacje, że Sąd Rejonowy w Łodzi ogłosił upadłość likwidacyjną firmy Top Center sp. z o.o. Jest to spółka w 100 proc. zależna od Redan SA. Upadłość spółki zależnej Top Center sp. z o. o. pozwoli Grupie Redan na zwiększenie konkurencyjności na rynku fashion oraz pozwoli na poprawę rentowności sieci sklepów własnych – poinformowano w komunikacie.

Przypomnijmy, szacunkowa wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu 2012 r. wyniosła 33 mln zł i była o 15 proc. wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego. Szacunkowa wielkość skonsolidowanej marży handlowej w czerwcu 2012 r. wyniosła 42 proc. i była niższa o 3 p.p. od marży zrealizowanej w czerwcu ubiegłego roku.

W ujęciu narastającym, za 6 miesięcy 2012 r., sprzedaż Grupy Redan wyniosła 194 mln zł i była o 14 proc. wyższa w ujęciu r/r, natomiast marża w tym okresie była na poziomie 45 proc., czyli o 1 p.p. niższym w porównaniu do roku wcześniejszego.

W sieci dyskontowej poziom sprzedaży w czerwcu br. wyniósł 18 mln zł, co oznacza wzrost o 17 proc. r/r. Natomiast poziom sprzedaży po 6 miesiącach br. osiągnął 101 mln zł i tym samym wzrósł o 18 proc. r/r. Szacunkowa marża handlowa w tym okresie wyniosła ponad 37 proc. i była na analogicznym poziomie jak w 2011 r. Sieć Textilmarket na koniec czerwca składała się z 269 sklepów własnych o łącznej powierzchni 59,3 tys. mkw., co oznacza 22 proc. przyrost powierzchni handlowej r/r.