Wizualizacja Galerii Solnej

W połowie lipca 2012 roku spółka ACE 1, właściciel Galerii Solnej w Inowrocławiu podpisał umowę, na mocy której przekaże miastu grunty pod budowę i modernizację infrastruktury drogowej. Spółka ACE1 przeprowadzi i sfinansuje tę inwestycje.

– Wraz z budową centrum handlowego, będziemy realizować inwestycje drogowe na terenach przyległych o wartości ok. 10 mln zł. – mówi Tomasz Szewczyk, prezes spółki ACE 1. – Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy inwestorem galerii, a powiatem inowrocławskim wybudowana zostanie druga nitka ulicy Wojska Polskiego. Natomiast w oparciu o umowę z Prezydentem Inowrocławia, wybudowana zostanie ulica Grochowa oraz ulica Piłsudskiego wraz z wykonaniem pełnej infrastruktury, takiej jak: ciągi piesze ze ścieżką rowerową, budowa odwodnienia i oświetlenia.

Zmodernizowana w ten sposób infrastruktura wpłynie na poprawę jakości komunikacji mieszkańców Inowrocławia, w szczególności sąsiadującego z inwestycją osiedla Rąbin. Ulice Wojska Polskiego, Grochowa i Piłsudskiego będą elementem układu komunikacyjnego prowadzącego do Galerii Solnej.

Ponadto, inwestor wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców, zagospodaruje tereny zielone wokół inwestycji, wybuduje ekrany wyciszające oraz wzmocni podbudowę okolicznych dróg w celu uniknięcia drgań czy nadmiernego oddziaływania ruchu samochodowego na okoliczne zabudowy mieszkaniowe. Inwestycje te w znacznym stopniu przewyższają wymogi ustawowe dla tego typu przedsięwzięć. 

Galeria Solna powstanie na działce o powierzchni 10 ha w najbardziej zurbanizowanej części Inowrocławia. To pierwszy wielofunkcyjnym obiekt handlowo-usługowy w mieście. Całkowita powierzchnia najmu galerii wyniesie 31 tys. mkw. Galeria obejmie swym zasięgiem 200 tys. mieszkańców w promieniu 30 km. Głównym operatorem spożywczym obiektu będzie hipermarket Tesco, który zajmie około 6 tys. mkw. W ofercie centrum znajdzie się ponad 100 sklepów i punktów usługowych oraz market budowlany Nomi o powierzchni 7 tys. mkw. W gronie najemców Galerii Solnej znajdą się m.in. sklepy grupy LPP – Reserved, Cropp Town, Mohito, House i nowa marka tej grupy; Rossmann oraz salon sportowy Martes Sport. Dostęp do centrum zapewni nowo budowana dwupasmowa ulica Wojska Polskiego. W obiekcie będzie dostępny parking na 1000 miejsc.

Inwestorem Galerii Solnej są firmy: Acteeum Central Europe sp. z o.o. należąca do Acteeum Group oraz spółka Libra Project, której większościowym udziałowcem jest Dariusz Miłek – prezes spółki NG2 SA.