Iwona Załuska, prezes Upper Finance Consulting

Wybór dogodnej formy finansowania uzależniony jest od wielu czynników, zarówno zewnętrznych w tym niezależnych bezpośrednio od inwestora. Celem Upper Finance Consulting jest wykorzystanie wiedzy i znajomości rynku dla znalezienia najkorzystniejszych rozwiązań finansowych dla obsługiwanych klientów.

Na polskim rynku  nieruchomości handlowych w ostatnich latach znacząco wzrasta wartość transakcji. Dotyczy to szczególnie małych obiektów retailowych w miejscowościach do 300 tys. mieszkańców. Środki na realizację tych projektów inwestycyjnych inwestorzy pozyskują z różnych źródeł – z kredytów, emisji obligacji lub leasingu nieruchomości.

Najczęściej stosowaną formą finansowania inwestycji handlowych jest kredyt bankowy, jednakże w ostatnim czasie udzielane są przy znacząco wyższym poziomie kapitału własnego oraz wyższym współczynniku komercjalizacji obiektu. Stanowi on dobre źródło finansowania dla firm, które posiadają co najmniej 25 proc. wkładu własnego.

Alternatywną formą finansowania dla tego typu projektów są obligacje korporacyjne. Środki uzyskiwane w procesie emisji obligacji mogą być przeznaczone na wiele wyznaczonych przez klienta celów np. przejęcia firm, kupno gruntów, przygotowanie inwestycji do realizacji, bieżącą działalność, w przeciwieństwie do kredytu, z którego środki przeznaczone są na ściśle określony cel. W ostatnim czasie coraz więcej spółek skłania się ku tej formie pozyskania kapitału zewnętrznego.
Dla firm posiadających w swoim portfolio co najmniej jedną galerię, atrakcyjną formą finansowania jest leasing. Może on posiadać konstrukcję leasingu zwrotnego, gdy przedsiębiorca sprzedaje posiadaną przez siebie nieruchomość firmie leasingowej a następnie bierze ją w leasing, uwalniając w ten sposób środki finansowe, które może przeznaczyć na inne cele. Ma jednocześnie prawo do dalszego korzystania z nieruchomości i ponownego nabycia jej własności po zakończeniu leasingu, za ustaloną w umowie kwotę.

Firma Upper Finance Consulting pomaga pozyskać finansowanie m.in. na zakup gruntów oraz na realizację projektów handlowych, tj. galeria handlowa w Sandomierzu, Bełchatowie, Kędzierzynie – Koźlu oraz małe obiekty typu convenience w podwarszawskich Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Te dwa ostatnie projekty, ze względu na swoją specyfikę, zostały sfinansowane przy prawie zerowym wkładzie własnym. Ponadto Upper Finance Consulting jest w trakcie realizacji kolejnych projektów m.in. na zakup gruntów pod małe obiekty typu convenience.

Upper Finance Consulting to prężnie rozwijającą się instytucja doradztwa finansowego, niezależna i niepowiązana kapitałowo z żadnym bankiem, która powstała z myślą o zapewnieniu najwyższego standardu usług finansowych klientom komercyjnym. Od 5 lat firma doradza w kwestii pozyskania finansowania dla realizowanych inwestycji.

Jako wiodąca spółka w branży, wyspecjalizowała się w pozyskiwaniu finansowania dla inwestycji  na rynku nieruchomości w całej Polsce. Upper Finance Consulting uczestniczy w wielu projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego (biura, hotele, powierzchnie handlowe i usługowe, centra logistyczne i magazynowe) oraz budowy, rozbudowy infrastruktury i modernizacji posiadanej substancji. Na bieżąco monitoruje rynek, by doradzać i wspólnie znajdować rozwiązania, które najlepiej odpowiadają możliwościom i oczekiwaniom klienta.

Więcej na temat działalności firmy Upper Finance Consulting w sierpniowym wydaniu Shopping Center Poland.