Salon sieci obuwniczej CCC

Zarząd spółki NG2 SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły w lipcu 79 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 18 proc. Przychody za okres styczeń – lipiec wyniosły ponad 662 mln zł i były wyższe od osiągniętych w rok wcześniej  o przeszło 20 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za lipiec wyniosły prawie 81 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o niemal 30  proc., narastająco za okres styczeń – lipiec wyniosły prawie 633 mln zł i były wyższe o ponad 27 proc. w stosunku do tego samego okresu 2011 roku.

Jak podkreśla zarząd spółki, na wyniki sprzedaży w lipcu (podobnie jak w czerwcu) wpływ miały korekty sprzedaży hurtowej związane ze zmianą formy współpracy z wybranymi franczyzobiorcami.

NG2 to właściciel sieci sklepów z obuwiem CCC, Quazi oraz Boti. Firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 roku. Siedziba spółki mieści się w Polkowicach.

Według stanu na dzień 31 marca 2012 roku, sieć sprzedaży Grupy NG2 obejmowała 705 placówek, na co składa się: 301 salonów firmowych CCC w kraju, 54 salony CCC w Republice Czeskiej, 36 butików Quazi, 198 sklepów własnych Boti, 55 salonów franczyzowych CCC (w tym 5 salonów franczyzowych CCC w Rosji oraz 1 salon CCC na Łotwie) i 60 sklepów franczyzowych Boti.