Sklep sieci Bomi

Zarząd spółki Bomi poinformował, że 02 sierpnia 2012 spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ o ogłoszeniu upadłości spółki Bomi SA z możliwością zawarcia układu. Sąd postanowił o utrzymaniu zarządu spółki.

Zobowiązania spółki wobec wierzycieli wynajmujących obiekty mają zostać zredukowane o 50 proc. i spłacone w ciągu 10 lat.

Wśród zgłoszonych propozycji układowych znalazły się m.in. uprzywilejowanie drobnych wierzycieli posiadających zobowiązania w łącznej kwocie nie przekraczajacej 15 tys. zł. Mieliby oni otrzymać całość zobowiązań w terminie trzech miesięcy od zatwierdzenia układu. Bankom zaproponowano redukcję ich wierzytelności o 50 proc. i spłatę w okresie 10 lat.

Propozycje układowe zakładały też redukcję o 50 proc. zobowiązań wobec firm leasingowych i ich spłatę w ratach w ciągu 5 lat.  

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości staje się prawomocne w terminie tygodnia od daty jego doręczenia.

Jak już informowaliśmy, 10 lipca 2012 roku zarząd spółki Bomi SA złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. We wniosku spółka zgłosiła do układu ok. 220 mln zł wierzytelności. Jako informowała spółka zaistniała sytuacja jest spowodowana wypowiedzeniem kredytów przez banki Pekao, PKO BP i BRE Bank. Z kolei 17 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Bomi SA o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu postanowił zabezpieczyć majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Ponadto zarząd A.pl Internet SA 31 lipca br. wypowiedział umowę o współpracę ze spółką Bomi . Bomi SA była strategicznym dostawcą towarów oferowanych przez sklep internetowy prowadzony przez A.pl. Powodem decyzji były, jak poinformował zarząd sklepu internetowego, kłopoty finansowe Bomi, zmniejszenie ilość swoich sklepów oraz naruszenie warunków umowy dotyczące minimalnej dostępności towarów.

Bomi SA jest firmą zarządzającą sieciami handlowymi sklepów średniopowierzchniowych w standardach supermarketów i delikatesów. Sklepy te działają pod markami Bomi i Rast.