Park handlowy Stop.Shop.

Immofinanz zapowiada rozbudowę sieci centrów handlowych Stop.Shop na terenie Europy Centralnej. Na razie gotowe są umowy z partnerami dotyczące otwarcia co najmniej czterech nowych obiektów. Trwa też wybór  kolejnych miejsc pod inwestycje.

Specjalny nacisk- jak podkreślają przedstawiciele Immofinanz- kładziony będzie na Polskę. Firma ocenia, że nasz kraj posiada ogromny potencjał do rozwoju koncepcji, który w chwili obecnej nie jest dostatecznie reprezentowany w portfelu Stop.Shop. Jednocześnie, sieć rozwijana będzie też w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

Centra handlowe Stop.Shop. mają powierzchnię najmu między 4 tys. mkw. a 15 tys. mkw., dogodne parkingi, dobre połączenia komunikacyjne i zlokalizowane są obok hipermarketów. Ich najemcami są są zarówno firmy międzynarodowe jak i krajowe. Obecnie w Europie w 6 krajach działa 46 centrów Stop.Shop. Ich łączna powierzchnia przekracza 300 tys. mkw.

Obiekty sieci Stop.Shop. znajdują się w Czechach, Słowacji, Polsce, Słowenii i na Węgrzech. W roku 2012, austriackie centra handlowe Grupy Immofinanz również staną się częścią marki Stop.Shop. Spowoduje to – jak podkreśla inwestor- powstanie łańcucha centrów handlowych w Europie Centralnej, który funkcjonować będzie pod jedną marką, z podobnym zestawem  najemców.

W roku 2008 w Legnicy otwarto pierwszy Stop.Shop. na terenie Polski. Ma on ponad 7 tys. mkw. powierzchni najmu i jest całkowicie wynajety. Plkanowana jest rozbudowa tego obiektu.

Austriacka Grupa Immofinanz jest jedną z wiodących spółek sektora nieruchomość w Europie i notowanych na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od powstania, w 1990 r., w portfelu spółki znalazło się  ponad 1,8 tys. nieruchomości inwestycyjnych, o wartości księgowej przekraczajacej 9,8 miliardów euro.

Swoje projekty firma Immofinanz zaprezentuje podczas wrześniowego Shopping Center Forum. Więcej na www.scf2012.retailnet.pl