Salon Gino Rossi

Zarząd Gino Rossi SA poinformował, że skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży w okresie styczeń-lipiec 2012 roku sięgnęły 118 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 16 proc.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gino Rossi wyniosły w lipcu 2012 r. 19 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 21,6 proc.

Sprzedaż spółki Gino Rossi w okresie styczeń-lipiec 2012 roku wyniosła prawie 61 mln. zł. i była wyższa od osiągniętej w okresie styczeń-lipiec 2011 r. o 8 proc., natomiast sprzedaż spółki Simple wyniosła niemal 60 mln zł. i była wyższa od osiągniętej w okresie styczeń-lipiec ubiegłego roku o 27 proc.

Sprzedaż spółki Gino Rossi w lipcu 2012 wyniosła prawie 10 mln zł. i była wyższa od osiągniętej w lipcu 2011r. o 5 proc., natomiast sprzedaż spółki Simple wyniosła w lipcu 2012 r. 10 mln zł. i była wyższa od osiągniętej w lipcu 2011r. o 52 proc.

Gino Rossi posiada 66 sklepów z obuwiem w Polsce i za granicą oraz 9 sklepów outletowych.