Centrum Handlowe M1 w Poznaniu

Centrum handlowe M1 w Poznaniu, zarządzane przez Metro Properties otrzymało certyfikat BREEAM In-Use oraz tzw. Asset Rating. Pierwszy certyfikat – Building Management, ocenia jakość procedur zarządzania budynkiem w zakresie gospodarowania energią, wodą, wpływu na środowisko naturalne, higieny i czystości oraz bezpieczeństwa oraz jakości zarządzania.

M1 Poznań jako pierwszy i jedyny obiekt w Polsce uzyskał ocenę excellent w tym obszarze. 

 – Jesteśmy obecni na rynku nieruchomości komercyjnych od 15 lat. W naszym działaniu kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój, skuteczność służb technicznych obsługujących nasze obiekty, efektywne zarządzanie środowiskowe, perfekcyjną gospodarkę odpadami, oraz bezpieczeństwo klientów i najemców. Jesteśmy ogromnie dumni z rezultatu audytu. Ocena excellent w kategorii zarządzania budynkiem potwierdza najwyższą jakość usług świadczonych przez Metro Properties i może stanowić punkt odniesienia dla innych obiektów komercyjnych w Polsce. Aktualnie pracujemy nad tym, aby do grona najlepszych oficjalnie dołączyły kolejne obiekty z portfela zarządzanych przez nas nieruchomości  – powiedziała Renata Kinde – Czyż, prezes Metro Properties.

Drugi certyfikat – tzw. Asset Rating skupia się na ocenie charakterystyki budynku. Ocenie poddawane są wprowadzone w obiekcie rozwiązania w zakresie infrastruktury energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, jakości środowiska wewnętrznego (m.in. wentylacja, temperatura, oświetlenie), gospodarki odpadami, ograniczania emisji zanieczyszczeń, udogodnieniami dla rowerzystów oraz szeroko pojętej ekologii. 

– Certyfikat BREEAM In-Use to szansa na spojrzenie na światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przykładowo – aby niwelować wpływ obiektu na środowisko naturalne, jako pierwsi w kraju, zdecydowaliśmy się na montaż takich ciekawostek ekologicznych jak budki dla nietoperzy czy bezkręgowców  – powiedziała Elżbieta Urbańczyk, dyrektor działu zarządzania środowiskowego Metro Properties, koordynująca proces certyfikacji obiektów należących do portfela nieruchomości firmy.

– Wyniki M1 Poznań zasługują na uznanie – według danych BRE tylko 10 proc. budynków uzyskuje certyfikat charakterystyki budynku na poziomie bardzo dobry, natomiast za zarządzanie jedynie 2 proc. uzyskało ocenę doskonały – powiedział dr Marcin Gawronski – audytor z firmy Grontmij Polska współpracującej z Metro Properties w zakresie certyfikacji obiektów zarządzanych przez spółkę.

CH M1 Poznań zlokalizowane jest przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Na 42 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej mieści się 70 sklepów i ponad 40 punktów handlowo-usługowych.

Metro Properties to firma zarządzająca nieruchomościami należącymi do koncernu Metro Group. W obrębie 30 państw spółka zarządza największym międzynarodowym portfelem sprzedaży detalicznej. Głównym obszarem działań Metro Properties jest zwiększanie wartości majątku nieruchomego w odniesieniu długoterminowym poprzez aktywne i strategiczne zarządzanie portfelem. Firma świadczy usługi wyszukiwania lokalizacji pod przyszłe inwestycje, rozwoju i budowy obiektów sprzedaży detalicznej. Zakres usług obejmuje nie tylko zarządzanie energią wykorzystywaną przez nieruchomości związane z handlem detalicznym oraz zarządzanie infrastrukturą w obiektach handlowych, administracyjnych i magazynowych, ale również dotyczy zarządzania centrami handlowymi w Niemczech, Polsce i Turcji. W roku 2011 spółka Metro Properties osiągnęła całkowity zysk operacyjny (EBIT), na poziomie 639 mln euro, zatrudniając około 1,7 tys. osób. Na całym świecie posiada 686 obiektów sprzedaży detalicznej i 153 inne nieruchomości o całkowitej wartości księgowej wynoszącej 8 miliardów euro.

Na polskim Metro Properties rynku działa od 15 lat oferując wszystkie usługi z zakresu planowania, budowy i zarządzania obiektami handlowymi, usługowymi i biurowymi. Zarządza 16 centrami i parkami handlowymi (sieć 9 centrów M1, CH Józefosław, CH Ster w Szczecinie, CH Ursynów w Warszawie, parki handlowe w Opolu, Tychach, Olsztynie i Kielcach). Firma świadczy również kompleksowe usługi techniczne, infrastrukturalne i środowiskowe dla ponad 100 obiektów handlowych w kraju. Metro Properties prowadzi także działalność inwestycyjną na rzecz Makro C&C i Centrów Handlowych M1. Łączna powierzchnia zarządzanych obiektów to ponad 2 mln mkw., a ich GLA przekracza 600 tys. mkw.