Salon Planet Outdorr w CH Wola Park

Euromark Polska SA, która jest właścicielem marki Alpinus, Campus i Planet Outdoor w lipcu 2012 roku odnotowała jednostkowe wyniki sprzedaży na poziomie niespełna 7 mln zł. Wyniki były niższe o 31,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011.

Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie wrzesień 2011 – lipiec 2012 roku wyniosły ponad 80 mln zł i były niższe o 14,3 proc. od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Lipiec 2012 roku, podobnie jak czerwiec, był  miesiącem w którym niekorzystny wpływ na wysokość sprzedaży spółki miały Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012. Wydarzenie to -zdanie przedstawicieli firmy- wpłynęło na dalszą, choć przejściową zmianę standardowych zachowań zakupowych klientów. Wyniki sprzedaży we wszystkich kanałach nadal nie były zadowalające ze względu na nastawienie się i oczekiwanie klientów na znaczne obniżki cen przed zaplanowanymi wyjazdami urlopowymi- możemy przeczytać w kominikacie spółki.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w lipcu 2012 roku wyniosły około ponad 7 mln zł i były niższe od osiągniętych w lipcu roku ubiegłego o 30,5 proc. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie wrzesień 2011 – lipiec 2012 roku wyniosły ponad  85  mln zł i były niższe o 14,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Spółka Euromark Polska S.A. powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych (w ubiegłym roku finansowym dział ten stanowił około 20 proc. przychodów ze sprzedaży), dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997, kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus.