Wizualizacja Galerii Wilanów

Strata netto GTC wyniosła 21 mln euro w II kw. 2012 r. oraz w 18 mln euro I poł. 2012 r., na co wpływ miała przede wszystkim strata z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz zobowiązania podatkowe- informuje spółka w komunikacie.

Zysk brutto z działalności operacyjnej utrzymał się w II kw. 2012 r. na poziomie 25 mln euro. Zysk brutto z działalności operacyjnej w I poł. 2012 r. wyniósł 47 mln euro. Zysk brutto był w II kw. 2012 r. o 8 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Było to możliwe przede wszystkim dzięki optymalizacji kosztów, na którą- jak czytamy w komunikacie- spółka położyła duży nacisk w ostatnich 3-6 miesiącach.

Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisów dotyczących inwestycji mieszkaniowych wyniosła 12 mln euro w II kw. 2012 r. oraz 10 mln euro w I poł. 2012 r. Strata wynikała przede wszystkim z ujemnego przeszacowania wartości centrów handlowych GTC w Rumunii, co z kolei miało związek z wzrostem stóp kapitalizacji, spadkiem przychodów z działalności centrów handlowych oraz niestabilną sytuacją ekonomiczną w tym kraju.

Przychody GTC z wynajmu oraz z tytułu usług spadły o 5 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosły w II kw. 2012 r. o 3 proc. do 33 mln euro.

Ostatnie miesiące były bardzo ważne dla GTC. Zarząd spółki dostosował strategię działania do aktualnych warunków rynkowych. Określiliśmy cele i przygotowaliśmy szczegółowy plan działań, które umożliwią nam ich realizację – powiedział Alain Ickovics, przewodniczący rady  nadzorczej GTC.

-Pierwszym i jednym z najważniejszych działań była emisja akcji, której pomyślne zakończenie wzmocniło pozycję gotówkową Spółki o około 100 mln euro. Dodatkowo, jesteśmy blisko zrealizowania około 30 proc. z trzyletniego planu sprzedaży wybranych aktywów. Te dwa kroki nie tylko znacząco wzmocnią zasoby gotówki GTC, ale również umożliwią dalsze obniżanie poziomu zadłużenia oraz kontynuację istotnych projektów, które chcemy realizować- dodał Alain Ickovics.

GTC planuje budowę w Polsce dwóch centrów handlowych:  w Wilanowie oraz na Białołęce. Spółka jest m.in. właścicielem Galerii Kazimierz w Krakowie i Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Za granicą GTC zrealizowała  takie obiekty jak: Galleria Stara Zagora i Galleria Burgas w Bułgarii, Avenue Mall w Chorwacji, Galleria Piatra Neamt Rumunii.