Spar

Interesujących lokalizacji przedstawiciele sieci będą poszukiwać podczas wrześniowego Shopping Center Forum 2012. SPAR Polska posiada w Polsce łącznie 83 placówki handlowe. Firma zapowiada, że w 2015 roku SPAR chce mieć w naszym kraju 300 sklepów, w tym część w centrach handlowych.

Szczegółowe informacje na temat firm biorących udział w Shopping Center Forum można znaleźć na stronie www.scf2012.retailnet.pl.

Na razie  SPAR koncentruje się na terenie południowej Polski. Docelowo sklepy SPAR mają być obecne jednak w całym kraju. W czerwcu 2012 roku otwarto sklep SPAR o powierzchni 400 mkw. w Galerii Handlowej w Rybniku.

– Otwieramy sklepy w kilku formatach. Poszukujemy wciąż nowych lokalizacji. Nie wykluczamy, że kolejnych właśnie będziemy szukać w centrach handlowych – mówią przedstawiciele firmy SPAR.

SPAR Polska rozpoczęła działalność w 1996 r., rok później otwarte zostały pierwsze sklepy należące do sieci. Rolą centralnego biura SPAR Polska jest koordynacja działań sieci w skali kraju oraz wspieranie punktów detalicznych należących do organizacji. Swoje obowiązki firma realizuje przede wszystkim poprzez: opiekę nad wizerunkiem sieci i wysokimi standardami obsługi wspólnym dla wszystkich sklepów SPAR, centralne nabywanie i sprzedaż produktów krajowych i importowanych oraz produktów ze znakiem firmowym SPAR, prowadzenie działań promocyjno-reklamowych na terenie kraju, wyszukiwanie produktów, które otrzymają znak firmowy SPAR itp.

Opiekunem marki SPAR  Polsce jest SPAR International, którego biuro (ISC) zlokalizowane jest w Amsterdamie. Pełni on funkcję łącznika pomiędzy organizacjami SPAR w 36 krajach.