Sklep sieci Bomi

Zarząd Bomi SA poinformował, że 23 sierpnia 2012 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Wiesława
Wiśniewskiego z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki Bomi oraz z członkostwa w radzie ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2012 roku. Powody rezygnacji nie są znane.

Zarząd poinformował także, że spółka Bomi nie zdąży z wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji nowej emisji. Firma prowadzi prace nad prospektem emisyjnym pomimo złożonego wniosku o zawieszenie postepowania administracyjnego przed Komisja Nadzoru Finansowego. W tym samym trybie, spółka ma zamiar złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego postepowania, co w ocenie spółki winno nastąpić w 34. tygodniu tego roku. Tytułem uzasadnienia zwłoki spółka wyjaśnia, że w związku z jej sytuacją związana z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, spółka nie była władna dania rękojmi udzielenia inwestorom wiedzy na temat ryzyk związanych z instrumentami finansowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu – czytamy w komunikacie spółki.

Jak już informowaliśmy, 10 lipca 2012 roku zarząd spółki Bomi SA złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Powodem zaistniałej sytuacji było, jak poinformował zarząd, wypowiedzenie kredytów przez banki Pekao, PKO BP i BRE Bank.