Sklep sieci TextilMarket

Sprzedaż sieci TextilMarket rosła nieznacznie wolniej niż powierzchnia sklepów, a koszty – szybciej. Dlatego zarząd spółki musiał zweryfikować plany ekspansji. – Obecnie otwierane będę nowe sklepy dające racjonalną pewność uzyskania na nich rentowności co najmniej zbliżonej do sieci sklepów dojrzałych. Powrót do polityki bardzo dynamicznego rozwoju nastąpi, gdy działania mające na celu wzrost sprzedaży w istniejących sklepach przyniosą wymierne efekty – poinformowali przedstawiciele zarządu w komunikacie.

Przedstawiciele spółki będą uczestniczyć we wrześniowym Shopping Center Forum, szukając tam nowych, atrakcyjnych obiektów handlowych w których realizować będzie można nową strategię spółki.

Więcej o Shopping Center Forum & Trade Fair 2012 na stronie www.scf2012.retailnet.pl

Grupa Kapitałowa Redan w pierwszym półroczu 2012 roku poniosła stratę netto w wysokości
9 mln zł., co oznacza pogorszenie wyniku w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Pogorszenie wyniku dotyczy zarówno rynku dyskontowego jak i modowego.

Sklepy franczyzowe w Polsce, sklepy zagraniczne na Ukrainie – zarówno własne jak i franczyzowe oraz w Rosji, a także e-commerce były w I połowie 2012 r. rentowne. Ich udział w sprzedaży stopniowo rośnie – e-commerce stanowił 10 proc., a działalność zagraniczna – 20 proc. W związku z tym, jak potwierdza zarząd, będą one dalej dynamicznie rozwijane.

W odniesieniu do sklepów własnych w Polsce – 6 z nich zostało zamkniętych w I połowie br., a co najmniej 3 kolejne zostaną zamknięte do końca roku. Łącznie sklepy te wygenerowały 1,6 mln zł straty na poziomie zysku na sprzedaży. Ich zamknięcie spowodowało także powstanie odpisów i rezerw w wysokości 0,7 mln zł. W wyniku tego procesu istotnie poprawią się jednak wyniki Grupy w kolejnych okresach. Zarząd ocenia, że obecnie Grupa jest w procesie zmian zarówno w segmencie modowym jak i dyskontowym.

Sieć dyskontową grupy reprezentuje TextilMarket – są to samoobsługowe sklepy dyskontowe zlokalizowane dotychczas w małych i średnich miejscowościach (głównie 10-70 tys. mieszkańców). Sieć dyskontów TextilMarket liczyła na koniec pierwszego półrocza 2012 r. 269 sklepy własne.

Redan ma w swoim portfelu także 3 marki modowe: Top Secret, Troll, Drywash. Na koniec czerwca 2012 r. liczba sklepów na rynku modowym wynosiła 221 lokalizacji, o łącznej powierzchni ok. 34,8 tys. mkw., na co składa się 72 sklepów własnych i 149 franczyzowych. W ujęciu geograficznym są to 174 sklepy działające na rynku krajowym a 47 na rynku zagranicznym (na Ukrainie i w Rosji).