Lublin

Na terenie należacym do PKS w Lublinie, na Podzamczu, ma powstać centrum handlowe połączone z dworcem autobusowym. Rokowania dotyczącego zagospodarowania nieruchomości, jak już informowaliśmy, są prowadzone ze spółkami Echo Investment , HB Reavis Poland oraz Karmar.

Wszyscy trzej inwestorzy zostali zaproszeni do składania ofert wiążących, uwzględniających przedstawione w drodze negocjacji oczekiwania właciela nieruchomości. Na oferty PKS Wschód SA oczekuje do końca sierpnia 2012 roku.

Jak oceniaja przedstawiciele PKS-u, już na tym etapie za pozytywny symptom uznać należy zainicjowaną  dyskusję nad formułą zagospodarowania terenu Podzamcza oraz przyszłością istniejących Dworców PKS w Lublinie. Lubelskie Podzamcze to istotny punkt miejskiego układu komunikacyjnego, mogący łączyć w sposób harmonijny funkcję węzła komunikacyjnego z nowoczesną funkcją komercyjną.

Projekt rewitalizacji Podzamcza obejmuje powierzchnię o wielkości blisko 35 ha. Obecnie na tym terenie znajduje się dworzec główny PKS, a także targ oraz hala handlowa. Teren, którego dotyczy projekt zagospodarowania położony jest w centralnej części Lublina, w rejonie ulic: Lubartowskiej, Ruskiej, Podzamcze, Lwowskiej, al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia, Kowalskiej, Placu Zamkowego wraz ze wzgórzem zamkowym i błoniami.