Magdalena Zienkiewicz

Coraz trudniejsza sytuacja na rynku nieruchomości, ograniczenie dostępu do finansowania powoduje, iż bardziej niż kiedyś opłaca się łączyć siły przy nowych projektach. W tym kontekście zdarza się, iż firmy nawiązują współpracę w celu realizacji wspólnych zamierzeń inwestycyjnych- podkreślaja w przygotowanej analizie Magdalena Zienkiewicz i Aleksander Stawicki, radcy prawni i partnerzy w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k.

Współpraca taka musi być jednak zgodna z przepisami prawa konkurencji. Granica między dozwoloną współpracą a zakazanym porozumieniem prowadzącym do ograniczenia konkurencji (np. zakazanym podziałem rynków lub klientów) jest bardzo cienka i często trudna do uchwycenia. Dlatego szczególnie ważne jest to, by wszelkie tego typu działania odbywały się przy wsparciu doświadczonego doradcy.

 W praktyce podmioty nawiązujące współpracę najczęściej decydują się na realizację projektów inwestycyjnych poprzez specjalnie do tego celu utworzoną spółkę celową (SPV).

 Należy mieć świadomość, iż zamiar utworzenia SPV, jako jedna z form koncentracji, może podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Prezes UOKiK.  Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszeniu podlega zamiar koncentracji jeżeli spełniona jest, któraś z poniższych przesłanek: (i) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (rozumianych jako całe grupy kapitałowe bezpośrednich uczestników koncentracji) w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 mld euro, lub (ii) łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro. W przypadku dużych graczy drugi z progów nie wydaje się być szczególnie wygórowany.

Brak złożenia stosownego zgłoszenia i uzyskania zgody Prezesa UOKiK może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami – karami pieniężnymi w wysokości do 10% przychodu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie kary a nawet konieczność rozwiązania SPV.

Różnica pomiędzy dozwoloną współpracą między podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym a zakazanymi porozumieniami, może być niekiedy bardzo cienka, a przekroczenie jej skutkować może bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego też podejmując współpracę z innym inwestorem – konkurentem rynkowym, należy w szczególności przygotować procedury zapobiegające wymianie informacji uznawanych za poufne tj. informacji o cenach (aktualnych lub przyszłych ale niekiedy także historycznych), strategii rozwoju (w tym szczegółach planowanych inwestycji), informacji dotyczących wielkości i struktury produkcji, klientów, umów handlowych, przetargów itp.

Jednocześnie przed podjęciem decyzji o wspólnej realizacji projektu poprzez specjalnie do tego celu utworzoną spółkę celową, wysoce wskazane jest przeprowadzenie odpowiednich analiz prawnych – mających wykazać czy niezbędne jest dokonanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK.

Kancelaria prawna WKB Wierciński Kwieciński Baehr jesdt partnerem merytorycznym Shopping Center Forum &Trade Fair 2012. O wrześniowym Forum można przeczytać na stronie  www.scf2012.retailnet.pl.