Cinema City

Spółka Cinema City, która jest właścicielem sieci kin poinformowała, że w pierwszej połowie 2012 roku jej łączne przychody zmalały o 5,5 proc. do 121 mln euro w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. Natomiast w samym drugim kwartale skonsolidowane przychody zmniejszyły się do prawie 59 mln euro, czyli o ponad 6 proc.

Spadek przychodów wynika z niższej sprzedaży biletów, przede wszystkim w Polsce, co jest związane ze skromną liczbą polskich premier w porównaniu z poprzednim rokiem oraz mistrzostwami EURO 2012 rozgrywanymi w Polsce w drugim kwartale 2012 roku.

Zysk netto Cinema City w tym okresie wyniósł ponad 7 mln euro i był niższy o 27 proc. niż przed rokiem, wyłączając koszty związane z przejęciem i restrukturyzacją Palace Cinemas oraz o 1,2 proc. niższy przy uwzględnieniu tych kosztów. W samym drugim kwartale zysk netto wyniósł ponad 2 mln euro.

– 2012 to rok otwarć nowych kin dla Cinema City. Sukcesywnie realizujemy naszą strategii rozwoju. Mamy już prawie 100 kin z 950 ekranami – powiedział Moshe (Mooky) Greidinger, prezes Cinema City International – Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że mimo mniej atrakcyjnej oferty filmowej na ekranach kin w pierwszej połowie tego roku, udało nam się osiągnąć korzyści z ubiegłorocznej restrukturyzacji Palace Cinemas i utrzymaliśmy ogólne marże na stabilnych poziomach
Cinema City w 2012 roku otworzyła cztery multipleksy. Jednak do końca roku planuje otworzyć przynajmniej jeszcze dwa kina m.in. 12-ekranowe kino w Ploiesti, w Rumunii oraz 14-ekranowe multipleks w Sofii, w Bułgarii.

Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej i w Izraelu. Spółka prowadzi 98 multipleksów z 943 ekranami w 7 krajach (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria Słowacja i Izrael). 29 kolejnych wielosalowych kin jest w przygotowaniu bądź w budowie, w których znajdzie się około 300 ekranów. Dodatkowo, działalność Cinema City obejmuje reklamę kinową oraz dystrybucję filmów. Grupa Cinema City zatrudnia ponad 4 tys. osób w 7 krajach.