Restauracja Sphinx

Sfinks Polska zarządza 110 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 95 restauracji Sphinx (segment casual dining), 8 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 7 restauracjami Wook (segment casual dining). Przedstawiciele sieci będą obecnie na Shopping Center Forum&Trade Fair. Więcej na stronie www.scf2012.retailnet.pl

Plany rozwoju sieci Sfinks Polska to otwarcie kilkunastu nowych lokali. Zarząd spółki zapowiada, że będzie to otwarcie podobnej liczby restauracji jak w 2011 r., kiedy uruchomiono 15 nowych lokali. Przypomnijmy, od początku tego roku do sieci dołączyło 7 nowo otwartych restauracji Sphinx.

Aktualnie w trakcie realizacji znajdują się 3 lokale, wśród których jest także restauracja sieci Chłopskie Jadło. Wszystkie nowo uruchomione restauracje prowadzone są w systemie franczyzowym i w przyszłości kolejne otwarcia również mają bazować głównie na franczyzie. Sfinks od dłuższego czasu systematycznie wprowadza zmiany w strukturze modelu zarządzania restauracjami. W rezultacie w połowie tego roku Sfinks zarządzał na terenie Polski 58 restauracjami franczyzowymi i 52 restauracjami własnymi, w tym 40 zarządzanymi w modelu operatorskim.

Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. W I półroczu 2012 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 83,6 mln zł wobec 83,5 mln zł wypracowanych rok wcześniej, przy czym dynamika sprzedaży gastronomicznej Grupy w Polsce wyniosła (+)1,7 proc. Jednocześnie Grupa odnotowała znaczący wzrost zysku brutto ze sprzedaży, który w I połowie 2012 r. wyniósł 7,3 mln zł i tym samym ponad dwukrotnie przewyższył wynik z I półrocza ubiegłego roku, wynoszący 3,6 mln zł.