Salon Gino Rossi

W związku z nową strategią rozwoju, spółka Gino Rossi planuje w ciągu najbliższych 2 lat uruchomić około 20 sklepów franczyzowych. Salony będą otwierane w miastach poniżej 200 tys. mieszkańców według nowego standardu aranżacyjnego.

Obecnie w ramach sieci handlowej Gino Rossi funkcjonuje 80 salonów własnych zlokalizowanych w centrach handlowych na terenie kraju. Spółka współpracuje również z grupą 100 klientów multibrandowych sprzedających obuwie Gino Rossi.

Zarząd Gino Rossi SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gino Rossi w okresie styczeń-sierpień 2012 roku wyniosły prawie 135 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku o 14 proc.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gino Rossi wyniosły w sierpniu 2012 roku 17,2 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 5,7 proc.

Sprzedaż spółki Gino Rossi w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku wyniosła prawie 71 mln zł i była wyższa od osiągniętej w okresie styczeń-sierpień 2011 o 6 proc. Natomiast sprzedaż spółki Simple wyniosła  ponad 68 mln zł. i była wyższa od osiągniętej rok wcześniej o 28 proc.

Sprzedaż spółki Gino Rossi w sierpniu 2012 wyniosła 10 mln zł, co stanowi taką samą wielkość sprzedaży osiągniętą w sierpniu 2011 roku. Sprzedaż spółki Simple wyniosła w sierpniu 2012 roku. niemal 8,5 mln zł i była wyższa od osiągniętej w sierpniu 2011 roku o 28 proc.