Mirosław Januszko, wiceprezes Peakside Polonia Fund

– Firma Peakside postrzega Polskę jako rynek o strategicznym znaczeniu ze względu na stabilną gospodarkę i rosnącą bazę lokalnego kapitału – mówi Mirosław Januszko, wiceprezes Peakside Polonia Fund. Jest on uczestnikiem Shopping Center Forum & Trade Fair 2012

– Dla naszej firmy Forum to unikalna możliwość spotkania niemal wszystkich przedstawicieli branży nieruchomościowej w jednym miejscu, w jednym czasie. Wiążemy ambitne i długoterminowe plany rozwoju z tym tętniącym życiem rynkiem Europy Środkowo – Wschodniej – dodaje Mirosław  Januszko.

Peakside jest własnością swoich pracowników i powstała  w wyniku wykupu European Real Estate Principal Investments (EMEA REPI) od Bank of America Merrill Lynch (BofAML), we wrześniu 2010 roku. Pod koniec roku 2011, Peakside zarządzał 34 inwestycjami w 7 różnych krajach europejskich, osiągając wartości aktywów pod zarządzaniem brutto w wysokości ponad 1,4 miliardów euro.

Rozpoczęte 12 września w Warszawie Shopping Center Forum & Trade Fair 2012 potrwa dwa dni. Szczegółowy program forum można znaleźć na stronie http://scf2012.retailnet.pl/program/