Magdalena Zienkiewicz

O tym jakie zasady dotyczą skutków prawnych zbycia wynajętej nieruchomości dla wynajmującego i najemcy mówiła podczas jednej z debat na Shopping Center Forum 2012 Magdalena Zienkiewicz z Kancelarii Prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.

– Nowy właściciel galerii handlowej ma prawo dać wypowiedzenie najemcy posiadającemu umowę na czas oznaczony z wcześniejszym właścicielem. Takie działanie jest prawnie dopuszczalne. Zgodnie z ogólną zasadą nabywca wstępuje w mocy prawa w prawa i obowiązki wynajmującego- podkreślała Magdalena Zienkiewicz.

-Najemca może się jednak przed tym zabezpieczyć, ale niewielu najemców z tego korzysta. Nabywca centrum handlowego nie może skorzystać z prawa wcześniejszego wypowiedzenia umowy, gdy umowa spełnia określone warunki. Po pierwsze, gdy jest zawarta na czas oznaczony, po drugie umowa musi być zawarta w formie pisemnej z datą pewną, a po trzecie musi nastąpić przejęcie w posiadanie przedmiotu najmu. Te trzy przesłanki muszą wystąpić łącznie, aby nowy właściciel nieruchomości nie mógł wypowiedzieć umowy najmu – mówiła na Shopping Center Forum 2012 Magdalena Zienkiewicz z Kancelarii Prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.