Wizualizacja centrum handlowo-rozrywkowego Korona Brasov

Zarząd spółki Echo Investment poinformował o ważnym kroku na drodze do realizacji pierwszego zagranicznego projektu spółki – centrum handlowo-rozrywkowego Korona Brasov w Rumunii. Firma nabyła dodatkowe działki o łącznej powierzchni ok. 9 tys. mkw.

Transakcja zakupu tych obszarów kończy pierwszy, administracyjno-akwizycyjny, etap procesu deweloperskiego i stanowi przejście do fazy przygotowań realizacji pierwszego zagranicznego projektu Echo Investment.

Echo Investment stało się właścicielem dwóch, przylegających do nabytego wcześniej terenu, działek o łącznej powierzchni przekraczającej 9 tys.  mkw. Budowa centrum rozpocznie się w I połowie 2013 roku, a jej zakończenie planowane jest na IV kwartał 2014 roku.

– Nabycie dodatkowych działek to niezwykle ważny etap powstawania centrum Korona w Brasov. Zakupiony teren pozwoli na powiększenie powierzchni przeznaczonej na wynajem, co z kolei przełoży się na znaczącą poprawę atrakcyjności programu centrum. Dzięki temu Korona będzie największym regionalnym i jednocześnie pierwszym nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym w Brasov – zimowej stolicy Rumunii. Nowe działki są również bardzo istotne ze względu na możliwość etapowania realizacji i docelowo powiększenia GLA centrum do 45 tys. mkw. Transakcja nabycia gruntów zbiegła się z ostatnią fazą rozmów z kluczowym najemcą centrum. Oznacza to w praktyce, że pierwszy zagraniczny projekt Echo Investment wkrótce znajdzie się w fazie realizacji – mówi Marcin Materny, dyrektor Działu Centrów Handlowych Zagranica w Echo Investment.

Korona to wielofunkcyjne centrum handlowo-rozrywkowe. W pierwszej fazie projektu przewidziane zostało około 35 tys. mkw. powierzchni handlowej z przeznaczeniem na sklepy i punkty usługowe, restauracje, strefę rozrywkową z 7-salowym kinem. Kolejny etap to dodatkowe 10 tys. mkw. powierzchni handlowej. Aktualnie inwestor finalizuje umowę z kluczowym najemcą obiektu.
Zmotoryzowani klienci Korony będą mieli do dyspozycji minimum 1 400 miejsc parkingowych. Projekt koncepcyjny centrum Korona został opracowany przez biuro projektowe Bose International Planning & Architecture.

Firma Echo Investment SA zrealizowała ponad 90 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 800 tys. mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.