Salon CCC

Zarząd spółki NG2 poinformował, że zamierza wykorzystać spodziewane spowolnienie gospodarcze do dynamicznej ekspansji i do końca 2015 roku powiększyć powierzchnię handlową o ponad 80 proc. czyli o blisko 150 tys. mkw.

W Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech ekspansja ma być przeprowadzona poprzez własne sklepy detaliczne. W Rosji, w Rumunii, w krajach nadbałtyckich oraz na innych rynkach Grupa NG2 będzie współpracować z franczyzobiorcami. Priorytetem, jak poinformował zarząd, pozostanie dobór nowych lokalizacji pod kątem spodziewanej zyskowności i stopy zwrotu.

NG2 zamierza dokonać skokowego zwiększenia skali działalności i jednocześnie utrzymać wysoką rentowność przy zachowaniu wysokiej stopy zwrotu z kapitału własnego (ROE). Grupa NG2 zamierza podwoić przychody ze sprzedaż y już w roku 2015. Zakładamy na lata 2013–2015 długoterminową rentowność operacyjną EBIT na poziomie 15–16 proc. i rentowność netto na poziomie 11–13 proc.– czytamy w komunikacie spółki.

Przypomnijmy, pierwsze półrocze 2012 roku spółka zamknęła liczbą 709 placówek. W tym 596 to salony własne, 85 franczyzowych i 28 agencyjnych. Spółka jest właścicielem marek CCC, Quazi i Boti. Firma prowadzi sprzedaż w Polsce, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Kazachstanie i na Łotwie.