Shopping Center Forum 2012

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych w czasie Shopping Center Forum & Trade Fair 2012 rozmawiano na temat tego, jakiego rodzaju aspekty techniczne należy wziąć pod uwagę przygotowując strategię odnowy centrum handlowego.

– Jeśli chodzi o odnowę centrum handlowego to najważniejsze jest zdefiniowanie jakich zmian wymaga centrum handlowe i jaki jest ich cel. Firma BEG wykonuje w pierwszej kolejności wszystkie niezbędne analizy. Trzeba sprawdzić między innymi czy budynki znajdujące się w pobliżu nie utrudniają choćby remontu elewacji. Trzeba określić jakie są również niezbędne zmiany wewnątrz, bo prace polegające na zmianie kształtu pasaży czy wyposażenia i wszelkich dekoracji trwają najdłużej. Renowacja wnętrza stanowi najtrudniejsze projekty – mówił podczas Shopping Center Forum 2012 Claude Affre, dyrektor rozwoju w BEG Ingenierie Polska.

– W ciągu dziesięciu lat zmieniły się też przepisy budowalne. Kiedy ingerujemy w jedną strefę centrum często okazuje się, że zmiany będą dotyczyć także innych stref, bo wymagają tego przepisy pożarowe. Kiedy omawiamy strategię techniczną trzeba wszystkie decyzje przemyśleć i przeanalizować pod względem trudności, a także w aspekcie finansowym.